MJESEČNI TEMATSKI PLAN NASTAVE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MJESEČNI TEMATSKI PLAN NASTAVE by Mind Map: MJESEČNI TEMATSKI PLAN NASTAVE

1. PRIRODA I DRUŠTVO OBITELJ (2 SATA) KP: uža obitelj (mama,tata,sestra,brat) i šira obitelj (rođaci,strina,tetka...) OP: razlikovati užu i širu obitelj,navesti članove uže i šire obitelji, procijeniti važnost šire i uže obitelji MT: osobni i socijalni razvoj: učenik razvija sliku o sebi ali i o članovima svoje obitelji

2. PRIRODA I DRUŠTVO MOJ ZAVIČAJ ( 3 SATA) KP: zavičaj (biljke, životinje i izgled zavičaja) OP: opisati zavičaj u kojem žive, izdvojiti posebnosti svoga zavičaja, usporediti izgled svog zavičaja u različitim godišnjim dobima MT: Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije; pomoću tehnologije proučili bismo izgled i karakteristike našega zavičaja

3. PRIRODA I DRUŠTVO PUTUJEMO (2 SATA) KP: prijevozna sredstva (autobus, vlak, brod, zrakoplov...) OP:navesti i razlikovati prijevozna sredstva, grupirati prijevozna sredstva( prijevozna sredstva na cesti, na moru, tračnicama, zraku...), nacrtati neka od prijevoznih sredstva MT: zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša; učenici će moći primijeniti pravila sigurnosti kada budu putovali različitim prijevoznim sredstvima

4. HRVATSKI JEZIK K -DIJELOVI PJESME (2 SATA) Pjesma o obitelji KP : pjesma, kitica, stih, pjesnička slika. OP : imenovati i razlikovati dijelove pjesme( kitica, stih),interpretirati pjesmu i pojedina stilska obilježja ( pjesničke slike...) JI: PISANJE ČESTITKE I RAZGLEDNICE (1 SAT) Pisanje za jednoga člana obitelji KP: čestitka, razglednica OP: oblikovati pisanu poruku, dizajnirati izgled čestitke i razglednice MK: DJEČJI ČASOPISI ( 1 SAT) KP: dječji časopisi, strip OP: upoznati časopise i stripove kao izvor informacija, usporediti časopise i stripove s ostalim medijima

5. MATEMATIKA PARNI I NEPARNI BROJEVI ( 1 SAT) KP: parni i neparni brojevi OP: razlikovati parne od neparnih brojeva, kombinirati parne i neparne brojeve u nekim zadacima primjer: može zaključiti jeli ih je u obitelji parno ili neparno ZBRAJANJE I ODUZIMANJE DESETICA (2 SATA) KP: zbrajanje desetica, oduzimanje desetica OP: rukovati postupcima zbrajanja i oduzimanja desetica

6. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA RITMIČKE STRUKTURE ( 2 SATA) Ritmičko povezivanje jednonožnih i sunožnih skokova Osnovni oblici kretanja uz glazbu različitog ritma i tempa Oponašanje kretanja životinja i različitih ljudskih aktivnosti (improvizacija koreografije) UPIRANJA ( 1 SAT) Različiti položaji upora i sjedova na spravama Stoj penjanjem uz okomitu plohu KP: skakanja, kolutanja, upiranja, ritmičke strukture, igre OP: razviti na višoj razini biotička motorička znanja iz nastavnih cjelina bacanja, hvatanja i gađanja čime se spontano potiče daljnji razvoj motoričkih sposobnosti u izvanškolskom vremenu, najčešće sa obitelji

7. LIKOVNA KULTURA POD: PLOHA- Fotografija ( 1 SAT) KP: fotografija, fotograf OP: ustanoviti i razlikovati uporabu fotografija primjer: koristiti će obiteljske fotografije

8. GLAZBENA KULTURA PJEVANJE (1 SAT) primjer: Josip Lulić: Moj djed KP: ton OP: izražajno pjevati i jasno izgovarati tekst obrađenih pjesama i brzo, slušno razlikovati pjesme različitog tempa i dinamike

9. SAT RAZREDNIKA PREDSTAVI SVOJU OBITELJ; ( 1 SAT) učenici ostatku razreda predstavljaju svoju obitelj pomoću obiteljskih fotografija, a oni koji su u mogućnosti prisustvovati dolaze na sat

10. HRVATSKI JEZIK J IMENICE ( 2 SATA) KP: imenice OP: imenovati i svrstati imenice kao riječi kojima imenujemo sve što nas okružuje; primjer: imenovati što se sve nalazi u našem zavičaju JI OPISIVANJE (2 SATA) KP: opisivanje, opis OP: izdvojiti pojedinosti u promatranju ( zavičaja, predmeta, lika...), opisati pojedini predmet ili nekoga lika MK TELEVIZIJA (1 SAT) KP: televizija, televizijski program, televizijska emisija OP: prikazati iz televizijskog programa najdražu emisiju, pogledati ju i komentirati o njoj, izdvojiti film o našem zavičaju

11. MATEMATIKA BROJEVI DO 100 ( 2 SATA) KP: brojenje, brojevi do 100, stotica OP: čitati, pisati i brojiti do 100, pravilno izgovarati brojeve do 100 TABLICA MNOŽENJA ( 3 SATA) KP: množenje, tablica množenja OP: koristiti tablicu množenja u skupu brojeva do 100

12. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA KOLUTANJA ( 2 SATA) Kolut natrag niz kosinu, kolut naprijed PENJANJA ( 2 SATA) Penjanje na zapreke do 80 cm,penjanje po švedskim ljestvama, silaženje po kosini i suprotno KP: skakanja,penjanja OP: razviti na višoj razini biotička motorička znanja iz nastavnih cjelina bacanja, hvatanja i gađanja čime se spontano potiče daljnji razvoj motoričkih sposobnosti u izvanškolskom vremenu

13. GLAZBENA KULTURA SLUŠANJE SKLADBE ( 2 SATA) Primjer: Antun Mihanović - Josip Runjanin: Lijepa naša domovino KP:pojedina glazbala, solist, dirigent,skladatelj OP: slušno percipirati glazbeno izražajne sastavnice skladbe (izvodilački sastav, tempo, dinamika, ugođaj

14. SAT RAZREDNIKA IZRADA RADOVA NA TEMU MOJ ZAVIČAJ ( 1 SAT) nakon izrade ukrašujemo učionicu tim radovima

15. LIKOVNA KULTURA ONP- SLIKANJE ( 1 SAT) BOJA- čistoća boje KP: čistoća boje, jarke i zagasite boje OP: vizualno grupirati, stvarati i imenovati jarke i zagasite boje primjer: naučenim bojama naslikati kako izgleda moj zavičaj

16. HRVATSKI JEZIK J REČENICE ( 3 SATA) KP: izjavna rečenica, upitna rečenica, usklična rečenica, jesna rečenica, niječna rečenica OP: navesti i razlikovati izjavnu, upitnu i uskličnu rečenicu, prepoznati i usporediti jesnu ( potvrdnu) i niječnu ( negiranu) rečenicu JI STVARALAČKO PISANJE- SASTAVAK (2 SATA) KP: sastavak OP: samostalno napisati kraći tekst; primjer Gdje bih sve volio/la putovati? K IGROKAZ ( 2 SATA) KP: igrokaz, glumac, uloga, gluma OP: ostvarivanje igrokaza primjerenih uČeniku, u izvedenome igrokazu razlikovati glumca, ulogu i glumu; primjer Pripremamo se za putovanje

17. MATEMATIKA STRANICE KVADRATA,PRAVOKUTNIKA I TROKUTA (2 SATA) KP: stranica kvadrata, stranica pravokutnika, stranica trokuta OP: nacrtati stranice kvadrata, pravokutnika i trokuta kao dužine,izdvojiti prijevozna sredstva koja imaju oblik kvadrata ili prvokutnika MNOŽENJE BROJEM 2 ( 3 SATA) KP: množenje brojem 2 OP: upravljati postupkom množenja brojem 2

18. LIKOVNA KULTURA PO-modeliranje i građenje VOLUMENI I MASA U PROSTORU - Omjeri veličina masa (2 SATA) KP: masa, veličine masa OP: identificirati i izražavati odnose različitih veličina masa odnosno određenog prijevoznog sredstva

19. GLAZBENA KULTURA PJEVANJE (1 SAT) Primjer: Maria Cukierówna: Tramvaj - auto - vlak KP: ton OP: izražajno pjevati i jasno izgovarati tekst obrađenih pjesama i brzo, slušno razlikovati pjesme različitog tempa i dinamike

20. SAT RAZREDNIKA IZRADA PLAKATA U GRUPAMA ( 1 SAT) na plakatu se nalazi prijevozno sredstvo koje smatraju najzanimljivijim( karakteristike,izgled..)

21. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA HODANJA I TRČANJA ( 2 SATA) Hodanje zadanom brzinom Ciklična kretanja različitim tempom do 2 minute SKAKANJA ( 1 SAT) Skok u daljinu iz zaleta Preskakivanje kratke vijače u kretanju KP: hodanja, trčanja, skakanja OP: razviti na višoj razini biotička motorička znanja iz nastavnih cjelina bacanja, hvatanja i gađanja čime se spontano potiče daljnji razvoj motoričkih sposobnosti u izvanškolskom vremenu