PRIRODA I DRUŠTVO (2 sata) PREHRANA Kp:prehrana, obroci, namirnice Op: Učenik će moći izdvojiti ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PRIRODA I DRUŠTVO (2 sata) PREHRANA Kp:prehrana, obroci, namirnice Op: Učenik će moći izdvojiti zdravu hranu od nezdrave; povezati unos raznovrsne hrane i njeno dobro djelovanje na naše tijelo. Mt:zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša Učenik će uvidjeti važnost pravilne i zdrave prehrane te tjelesne aktivnosti. by Mind Map: PRIRODA I DRUŠTVO (2 sata) PREHRANA  Kp:prehrana, obroci, namirnice Op: Učenik će moći izdvojiti zdravu hranu od nezdrave; povezati unos raznovrsne hrane i njeno dobro djelovanje na naše tijelo. Mt:zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša Učenik će uvidjeti važnost pravilne i zdrave prehrane te tjelesne aktivnosti.

1. LIKOVNA KULTURA (1 sat) BOJA Kp: jake i zagasite boje,čistoća boje Op: Učenik će moći vizualno razlikovati na piramidi zdrave prehrane jake i zagasite boje (jake boje-nezdrava hrana); stvarati bojajući piramidu drave prehrane; imenovati jake i zagasite boje.

2. GLAZBENA KULTURA (1 sat) SVIRANJE a) sviranje ritma-ritamska pratnja obrađenim brojalicama i pjesmama b)sviranje doba- sviranje doba kao pratnju Kp: ritam i dobe Op: Učenik će moći izvoditi ritam i dobe brojalice "Vitaminski rep"; razlikovati ritam i dobe.

3. TJELESNA I ZDRASTVENA KULTURA (3 sata) BACANJA,HVATANJA,GAĐANJA (3sata) Kp: bacanje,hvatanje i gađanje Op: učenik će moći izvoditi vježbe bacanje loptice u zid te vježbe bacanja lakših lopti u zid na različite načine i hvatanje.

4. HRVATSKI JEZIK (5 sati) PISANJE ČESTITKE I RAZGLEDICE (2 sata) Kp: čestitka i razglednica Op: Učenik će moći oblikovati pisanu poruku na temu Božića i Nove Godine koja je upućena primatelju; poštivati pravopisne norme IZRAŽAJNO ČITANJE (3 sata) Kp: izražajno čitanje Op: Učenik će moći glasno čitati ulomke lektire "Sretne priče"- Mila Željeznak; obratiti pozornost na govorne vrjednote jezika.

5. MATEMATIKA (4 sata) ZBRAJANJE I ODUZIMANJE DESETICA (2 sata) Kp: zbrajanje desetica,oduzimanje desetica Op: Učenik će moći riješiti zadatke zbrajanja i oduzimanja destica do 100. RIMSKE BROJKE (2 sata) Kp: rimske brojke Op: Učenik će moći prepoznati rimske brojke; čitati rimske brojke do 12; pisati rimske brojke do 12.

6. SAT RAZREDNIKA ( 1 sat) UREDIMO NAŠU UČIONICU Učenici će izraditi piramide prehrane i polijepiti ih po zidovima učionice.

7. PRIRODA I DRUŠTVO (3 sata) GODINA I MJESEC Kp: mjesec, godina, datum Op: Učenik će moći imenovati mjesece u godini; odrediti redni broj mjeseca; odrediti broj dana u mjesecu npr. broj dana u prosincu pomoću kalendara; čitati kalendar; napisati svaki dan nadnevak. Mt: građanski odgoj i obrazovanje: učenici međusobno sudjeluju u izradi zajedničkog kalendara

8. GLAZBENA KULTURA ( 1 sat) PJEVANJE primjer: Mario Bogliuni: Snjegović Kp: ton Op: Učenik će moći izražajno pjevati i jasno izvoditi tekst; izvoditi pjesmu glasno i tiho,polagano i brzo; percipirati visine i trajanje tonova

9. LIKOVNA KULTURA (1 sat) BOJA-kontrast-toplo i hladno Kp: tople i hladne boje, kontrast- toplo i hladno Op: Učenik će moći izražavati kontraste toplih i hladnih boja slikajući tople mjesece u godini toplim bojama, a hladne mjesece hladnim bojama; uočiti tople i hladne boje.

10. MATEMATIKA (4 sata) BROJEVI DO 100 (2 sata) Kp: brojenje, brojevi do 100, stotica Op: Učenik će moći čitati, pisati i brojiti do 100, moći će brojiti na kalendaru dane u mjesecima; pravilno izgovarati brojeve do 100; razumjeti strukturu brojeva do 100. REDNI BROJEVI (2 sata) Kp: redni brojevi, glavni brojevi Op: Učenik će moći razlikovati redne brojeve od glavnih brojeva; svrstati mjesece u godini od prvog do dvanaestog; pravilno pisati i čitati redne brojeve do 100.

11. HRVATSKI JEZIK (5 sati) PRIDJEVI (3 sata) Kp: pridjevi Op: Učenik će moći razlikovati pridjeve kao riječi koje opisuju imenice i koje odgovaraju na pitanja kakvo je što? Npr. kakav je mjesec lipanj-topao mjesec. I npr. čije je što-majčina jakna. TELEVIZIJA (2 sata) Kp: televizija, televizijski program, televizijska emisija OP: Učenik će moći pogledati izdvojiti emisiju po uzboru na temu godišnja doba i mjeseci u godini; razgovarati o emisiji i prepričati je.

12. TJELESNA I ZDRASTVENA KULTURA (3 sata) IGRE (3 sata) 1. štafetna igra s pomagalima 2. poigravanje loptom lijevom i desnom rukom u mjestu 3. dodavanje i zaustavljanje lopte unutarnjom stranom stopala Kp: štafetna igra , dodavanje, zaustavljanje Op: Učenik će moći razlikovati osnovna teorijska znanja iz nogometa i rukometa; unaprijeđivati će sposobnosti reakcija na vidne i zvučne podražaje te rukovanje predmetima.

13. SAT RAZREDNIKA (1 sat) IZRADIMO ZAJEDNIČKI KALENDAR! Učenici će na velikom kartonu pisati mjesece u godini i crtati važna obilježja svakog mjeseca.Naposlijetku ćemo kalendar ovješati na zid učionice te ćemo se služiti njime.

14. PRIRODA I DRUŠTVO OBITELJ ( 1 sat) Kp: uža obitelj, šira obitelj Op: Učenik će moći razlikovati užu i širu obitelj; imenovati članove uže i šire obitelji; spoznati da svaki član obitelji ima svoju ulogu i obveze koje treba ispunjavati. Mt: osobni i socijalni razvoj: učenici razvijaju sliku o sebi. Građanski odgoj i obrazovanje

15. GLAZBENA KULTURA (1 sat) primjer: Josip Kaplan: Pred majčinom slikom Kp: ton Op: Učenik će moći izražajno pjevati i jasno izvoditi tekst; izvoditi pjesmu glasno i tiho,polagano i brzo; percipirati visine i trajanje tonova.

16. LIKOVNA KULTURA (1 sat) CRTANJE-Točka i crta-Kontrast crta po karakteru Kp: kontrast crta, meka crta, debela crta, tanka crta, isprekidana crta Op: Učenik će moći izraziti kontrast crta crtajući svoju obitelj različitim likovnim tehnikama time naglašavajući njihove karaktere.

17. HRVATSKI JEZIK (5 sati) OPISIVANJE (2sata) Kp: opisivanje, opis Op: Učenik će moći opisati svoju obitelj prema planu opisa ; opisati najdraže predmete svoje obitelji; zapažati pojedinosti u promatranju. IZVJEŠĆIVANJE U PROŠLOM DOGAĐAJU (3sata) Kp: usmeno izvješćivanje i prošli događaji Op: Učenik će moći usmeno izvještavati o prošlom događaju na temu kako smo proveli vikend sa svojom obitelji bez suvišnih pojedinosti.

18. MATEMATIKA (4sata) MNOŽENJE BROJEM 2 (2sata) Kp: množenje brojem dva Op: Učenik će moći ovladati postupkom množenje s brojem dva. MNOŽENJE BROJEM 5 (2 sata) Kp: množenja brojem 5 Op: Učenik će moći ovladati postupkom množenja brojem 5.

19. TJELESNA I ZDRASTVENA KULTURA (3sata) SKAKANJA (3 sata) Kp: sunožni i jednonožni poskoci Op: Učenik će moći ovladati tehnikama sunožnog i jednonožnog poskoka.

20. SAT RAZREDNIKA (1 sat) OBITELJSKO STABLO Učenici će uz grafički prikaz stabla upisati imena članova svoje obitelji.

21. 2. razred Prosinac, 2019. Hrvatski jezik=15 Matematika=12 Tjelesna i zdrastvena kultura=9 Priroda i društvo=6 Likovna kultura=3 Glazbena kultura=3 Sat razrednika=3