INFORMATIKA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
INFORMATIKA by Mind Map: INFORMATIKA

1. Osnovni pojmovi

1.1. podatak

1.2. informacija

1.3. informacijska pismenost

1.4. informatika

1.5. računalstvo

1.6. računalo

1.7. hardware

1.8. software

2. Povijesni razvoj

2.1. Obrada podataka

2.1.1. 1. RUČNA OBRADA

2.1.1.1. Abak

2.1.2. 2. MEHANIČKA OBRADA

2.1.2.1. Pascalina

2.1.3. 3. ELEKTROMEHANIČKA OBRADA

2.1.3.1. Sortirni stroj

2.1.4. 4. ELEKTRONIČKA OBRADA

2.1.4.1. Računalo

3. Generacije računala

3.1. 1. generacija - elektronska cijev

3.2. 2. generacija - tranzistor

3.3. 3. generacija - integrirani krug

3.4. 4. generacija - visoko integrirani krug

3.5. 5. generacija - mikroprocesor

3.6. 6. generacija - biočipovi i umrežena računala

4. Vrste računala

4.1. superračunala (supercomputer)

4.2. velika računala (mainframe)

4.3. mini računala (minicomputer)

4.4. mikro računala (personal computer)

5. Informatika i ekologija

5.1. zelena tehnologija

5.1.1. reciklaža

5.1.2. električni automobili

5.1.3. obnovljivi izvori energije

5.1.4. ICT

6. Informatička sigurnost

6.1. Zaštita uređaja

6.2. Zaštita osobnih podataka

6.3. Zaštita zdravlja

6.4. Zaštita okoliša

7. Matematičke i logičke osnove rada računala

7.1. Brojevni sustavi

7.1.1. DEKADSKI brojevni sustav – baza 10, znamenke 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

7.1.2. BINARNI brojevni sustav - baza 2, znamenke 0 i 1

7.1.2.1. 1 bit = 0 ili 1

7.1.2.2. 1 bajt = 8 bitova

7.1.2.3. 1 kilobajt = 1024 bajtova

7.1.2.4. 1 megabajt = 1024 kilobajta

7.1.2.5. 1 gigabajt = 1024 megabajta

7.1.2.6. 1 terabajt = 1024 gigabajta

7.1.3. Oktalni (8), heksadekadski (16)

7.2. Kodiranje brojeva

7.2.1. ASCII

7.3. Logičke funkcije

7.3.1. negacija ili logički NE

7.3.2. konjunkcija ili logički I

7.3.3. disjunkcija ili logički ILI