โยเกิร์ตจากมะพร้าวอินทรีย์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โยเกิร์ตจากมะพร้าวอินทรีย์ by Mind Map: โยเกิร์ตจากมะพร้าวอินทรีย์

1. มีความหลากหลายความต้องการของผู้บริโภค

2. ถูกสกัดจากน้ำมันมะพร้าว

3. การจะได้รับรองมาตรฐานออร์แกนิกระดับสากล โรงงานต้องได้มาตรฐาน สวนมะพร้าวว่าต้องปลูกแบบไร้สารเคมีทุกชนิด

4. ผ่านกระบวนการหมักด้วแบคทีเรียผลิตกรดแลคติก

5. ทำน้ำมันมะพร้าวสกัดจากเนื้อมะพร้าว เนื้อมะพร้าว 1 กิโลกรัมใช้น้ำมะพร้าวแค่ 20% ที่อยู่ในนั้น ของเหลือที่เราไม่ได้ใช้ เราก็ขายได้บ้าง ถ้าไม่ได้ก็จ้างคนไปบำบัดหรือทิ้ง

6. โปรตีนจากมะพร้าวอินทรีย์ทดแทนโปรตีนสังเคราะห์ที่ผสมอยู่ในกะทิผงทั่วไป

7. โปรตีนผงและกะทิผงจากมะพร้าวที่ผลิตได้ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลโดยใช้กรรม

8. เป็นกระบวนการผ่านการรับรองจากฐานเกษตรอินทรีย์แดง