ชุดตรวจสอบไวรัสในมันฝรั่ง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ชุดตรวจสอบไวรัสในมันฝรั่ง by Mind Map: ชุดตรวจสอบไวรัสในมันฝรั่ง

1. ข้อดี

1.1. ด้วยสอบสอบหาเชื่อไวรัสได้รวดเร็ว เนื่องจากเป็นเครื่องมีระบบที่ทันสมัยทำให้ตรวจสอบได้ไว้

1.2. ทำให้เราระมัดระมังในการกินมันฝรั่ง เพราะทำให้เรารู้ว่ามีไวรัสอะไรไรอยู่ในมันฝรั่งบางและทำให้เราระมัดระวังในการกิน

2. ด้านเทคโนโลยี

2.1. นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ชุดตรวจสอบไวรัสในมันฝรั่งในรูปแบบ Strip test ที่ใช้เทคนิค Lateral flow immunoassay ในการแสดงผลตรวจ potato virus X (PVX) และ potato virus Y (PVY) อย่างรวดเร็ว และแม่นยำภายในเวลา 5 นาที โดยที่ปฏิกิริยาระหว่างแอนติบอดีและแอนติเจนของทั้ง 2 ปฏิกิริยาไม่รบกวนกันทำให้สามารถตรวจเชื้อไวรัสทั้ง 2 ชนิด ได้ในชุดตรวจเดียวกัน

3. ข้อเสีย

3.1. เครื่ออาจวัดผิดพลาดได้ เนื่องจากเครื่องวัดนั้นไม่อาจวัดได้100%เพราะให้เวลาที่วัดน้อยเกินไป

3.2. เมื่อเครื่องหล่นอาจมีทำให้เครื่องพังเสียหายได้

3.3. เครื่องทำมาจากพลาสติกทำให้ไม่มีความทนทานต่อแรงกระแทก

4. ชุดตรวจสอบไวรัสในมันฝรั่ง