โยเกิร์ตจากมะพร้าวอินทรีย์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โยเกิร์ตจากมะพร้าวอินทรีย์ by Mind Map: โยเกิร์ตจากมะพร้าวอินทรีย์

1. จำเป็นต้องอาศัยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสาระวิชา

1.1. จำเป็นต้องอาศัยความรู้ทางด้านชีววิทยา เคมี เเละฟิสิกส์ ในการนำวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมาประดิษฐ์รวมถึงการนำสิ่งต่างๆมาทำเป็นโยเกิร์ตเพื่อให้มีคุณภาพที่ดี

2. ผลกระทบ

2.1. หากผู้สร้างขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระวิชา ทฤษฏี หลักการเหล่านั้นแล้วจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการสร้างหรือการใช้งานนวัตกรรมอย่างไร

3. ประโยชน์

3.1. ช่วยในกระบวนการย่อยอาหารทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นอีกทั้งยังทำให้ดูดซึมได้ง่ายขึ้นร่างกายสามารถนำสารอาหารมาใช้ประโยชน์ได้ดีมากยิ่งขึ้น

4. คุณสมบัติ

4.1. มีรสชาติที่กลมกล่อมหอมน่ารับประทานเนื่องด้วยผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติอีกทั้งยังผ่านกระบวนการหมักด้วยเเบคทีเรียผลิตกรดเเลคติกอีกทั้งรสชาติยังมีความหลากหลายตามความต้องการของผู้บริโภคนอกจากนี้กระบวนการผลิตยังได้รับการรับรองมาตราฐานเกษตรอินทรีย์สากล