ระบบฆ่าเชื้อน้ำผลไม้ด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัลส์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบฆ่าเชื้อน้ำผลไม้ด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัลส์ by Mind Map: ระบบฆ่าเชื้อน้ำผลไม้ด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัลส์

1. ระยะเวลาการทำงาน

1.1. ใช้เวลานการฆ่าเชื้อน้อยกว่า 10 วินาที

2. กระบวนการทำงาน

2.1. ซึ่งเป็นการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์โดยการสร้างสนามไฟฟ้าจากการจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแบบพัลส์ไปที่ขั้วอิเล็ก โทรดที่ความเข้มประมาณ 40 kV/cm เข้าไปในห้องฆ่าเชื้อทำให้เชื้อจุลินทรีย์ถูกทำลาย

2.2. ด้วยกระบวนการอิเล็กโตรโพเรชั่นที่อุณหภูมิน้อยกว่า 40 องศาเซลเซียส

3. ผลที่ได้รับ

3.1. ต้นแบบระบบฆ่าเชื้อน้ำผลไม้มีกำลังการผลิต 50-500 ลิตรต่อชั่วโมง

3.2. สามารถกำจัดหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์

3.3. รักษารสชาติหรือคุณค่าทางโภชนาการของน้ำผลไม้ไว้ได้

3.4. ผลิตภัณฑ์ยังคงรักษาคุณค่าทางโภชนาการ

3.4.1. วิตามิน

3.4.2. รสชาติ

3.4.3. กลิ่น

3.4.4. สีรสสัมผัสไว้ได้

3.4.5. น้ำผลไม้เหมือนสดใหม่