ระบบฆ่าเชื้อน้ำผลไม้ด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัลส์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบฆ่าเชื้อน้ำผลไม้ด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัลส์ by Mind Map: ระบบฆ่าเชื้อน้ำผลไม้ด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัลส์

1. ผลที่ได้รับ

1.1. ต้นแบบระบบฆ่าเชื้อน้ำผลไม้มีกำลังการผลิต50-500 ลิตรต่อชั่วโมง

1.2. รักษารสชาติหรือคุณค่าทางโภชนาการของน้ำผลไม้ไว้ได้

1.3. สามารถกำจัดหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์

2. กระบวนการทำงาน

2.1. กำจัดเชื้อแบคทีเรียโดยการสร้างสนามไฟฟ้าจากการจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับแบบ จำลองที่มีค่าน้อยกว่า 40 kV / cm

2.2. ด้วยกระบวนการอิเล็กโตรโพเรชั่นที่อุณหภูมิน้อยกว่า40 องศาเซลเซียส

3. ระยะเวลาการทำงาน

3.1. ใช้เวลานการฆ่าเชื้อน้อยกว่า 10 วินาที