Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PT - Leader by Mind Map: PT - Leader

1. Đồng phục , Trang phục

1.1. Bảng tên

1.2. Quần, áo

1.3. File PT

1.4. Đồng hồ training

2. Kiểm soát

2.1. Báo cáo ngày

2.1.1. Session/ ngày

2.1.2. Set up / ngày

2.1.2.1. Renew

2.1.2.2. New

2.2. Ca làm việc

2.2.1. Sáng

2.2.2. Chiều

2.2.3. OFF

3. Training

3.1. Cá nhân

3.2. Học viên

3.2.1. Đặt lịch

3.2.2. Xác nhận

3.2.3. Chuẩn bị giáo án

3.2.4. Video , hình ảnh tập

3.2.5. Inbody (update theo tuần)

3.2.6. Ảnh Before , after

3.3. Khách tập thử

3.3.1. Đặt lịch

3.3.2. Xác nhận

3.3.3. Training

3.3.3.1. Tư vấn

3.3.3.1.1. inbody

3.3.3.2. Khai thác thông tin

3.3.3.2.1. Nghề nghiệp

3.3.3.2.2. tiểu sử bệnh lý

3.3.3.2.3. mục tiêu

3.3.3.2.4. Khung giờ

4. Phòng tập

4.1. Vệ sinh

4.1.1. Functional

4.1.2. Máy chạy

4.1.3. Máy khối

4.1.4. Sàn tập

4.2. Máy tập

4.2.1. Máy chạy

4.2.1.1. Băng truyền

4.2.1.2. Bảng điều khiển

4.2.2. Máy khổi

4.2.2.1. Dây cáp

4.2.2.2. Chốt an toàn

4.2.2.3. nệm da

4.2.3. Phụ kiện

4.2.3.1. Kẹp tạ

4.2.3.2. Thảm tập

4.2.3.3. Bóng yoga

4.2.3.4. bóng bosu

4.2.3.5. medecine ball

4.2.3.6. foam roll

4.2.3.7. dây thừng

5. CSKH

5.1. Khách sàn

5.2. Take Care

5.2.1. Messenger

5.2.2. Phone Call

6. Báo cáo

6.1. Thu thập

6.2. Xác nhận

6.3. Gửi báo cáo