Hvilke stoffer udleder vi i naturen?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hvilke stoffer udleder vi i naturen? by Mind Map: Hvilke stoffer udleder vi i naturen?

1. Drivhusgasser

1.1. Metan

1.2. Vanddamp

1.3. CO2

1.3.1. Mennesker

1.3.1.1. Bil, fly, tog, bus

1.3.1.2. Forbrugsvaner

1.3.1.2.1. Tøj

1.3.1.2.2. Mad

1.3.1.2.3. Tranport

1.4. Nitrogendioxid

1.5. Svovldioxid

1.6. Bly

1.7. Benzen

1.8. Kulilte

1.9. Skifergas

1.9.1. kulstofskredsløb

2. Luftforurening

2.1. Benzin

2.1.1. Svovl

2.2. Diesel

2.2.1. Kulilte

2.3. Dampe

2.4. Udbredt problem i hele Indien

2.4.1. New Dehli

2.4.1.1. Giftig by

2.4.2. 9/10 mest forurenede

2.4.2.1. Smog

2.4.3. Rygerlunger uden at ryge

2.4.3.1. 15-20 cigaretter hver dag

2.4.4. Regeringen har en plan

2.4.4.1. Ingen virkning

2.5. Fossile brændstoffer

2.5.1. Olie

2.5.2. Gas

2.5.3. Kul

3. Affald

3.1. Mikroplastik

3.2. Plastik

3.2.1. Tyggegummi

3.2.2. Emballage

3.2.3. Cigaretskodder

4. Konsekvenser

4.1. Miljø

4.2. Klima

4.2.1. Varmere vejr verden over

4.2.1.1. Smeltende poler

4.2.1.2. Gletsjere

4.2.1.2.1. Oversvømmelser

4.2.1.3. Uddøende dyrearter

4.2.1.3.1. Isbjørne

4.2.1.3.2. Ringsæler