Informatika

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Informatika by Mind Map: Informatika

1. Informatička sigurnost

1.1. Zaštitu uređaja

1.1.1. ne otvarati zaražene mailove • ne surfati sumnjivim stranicama

1.2. Zaštitu osobnih podataka

1.2.1. ne ostavljati adresu i broj telefona na internetu • voditi računa o postavkama privatnosti

1.3. Zaštitu zdravlja

1.3.1. Ergonomija

1.3.1.1. Zaštita na radu

1.3.1.1.1. udaljenost monitora min 50cm • monitor u visini očiju

1.4. Zaštitu okoliša

1.4.1. elektronički otpad sadrži elemente • štetne za okoliš (živa, olovo)

2. Informatika i ekologija

2.1. EKOLOGIJA

2.2. ZELENA TEHNOLOGIJA

2.3. ICT

3. Vrste i tipovi računala

3.1. superračunala (supercomputer) – fizika, biologija, meteorologija • velika računala (mainframe) – banke, burza • mini računala (minicomputer) – umrežavanje računala • mikro računala (personal computer)

4. Povijesni razvoj i generacije računala

4.1. RUČNA OBRADA

4.1.1. ABAK,3000 p.k.

4.2. MEHANIČKA OBRADA

4.2.1. PASCALINA, 1642.

4.3. ELEKTROMEHANIČKA OBRADA

4.3.1. ALAN TURING

4.3.2. SORTIRNI STROJ, 1890.

4.4. Prvo osobno računalo

4.4.1. ALTAIR 8800, 1975.

4.5. ELEKTRONIČKA OBRADA

4.5.1. 1. generacija - elektronska cijev 2. generacija - tranzistor 3. generacija - integrirani krug 4. generacija - visoko integrirani krug 5. generacija - mikroprocesor 6. generacija - biočipovi i umrežena računala

5. Matematičke i logičke osnove rada računala

5.1. Brojevni sustavi

5.1.1. DEKADSKI

5.1.1.1. BINARNI

5.1.1.1.1. Oktalni

5.1.2. BIT

5.1.3. BAJT

5.1.4. 1 bit = 0 ili 1 • 1 bajt = 8 bitova • 1 kilobajt = 1024 bajtova • 1 megabajt = 1024 kilobajta • 1 gigabajt = 1024 megabajta • 1 terabajt = 1024 gigabajta

5.2. Kodiranje brojeva

5.2.1. ASCII

5.3. Logičke funkcije

5.3.1. negacija ili logički NE • konjunkcija ili logički I • disjunkcija ili logički ILI