อิมพีเรียล สังขยาแผ่นพร้อมรับประทาน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
อิมพีเรียล สังขยาแผ่นพร้อมรับประทาน by Mind Map: อิมพีเรียล สังขยาแผ่นพร้อมรับประทาน

1. ส่วนประกอบ

1.1. 1 แป้งข้าวกล้อง

1.2. 2 ไฮโดรคลอลอยด์

1.3. 3 กะทิ

1.4. 4 ไข่

1.5. 5แป้ง

1.6. 6 น้ำตาล

1.7. 7 แต่งสีและกลิ่นต่างๆ

2. ข้อดี

2.1. 1 รับประทานง่าย

2.2. 2 สะดวกต่อการรับประทาน

2.3. 3 ไม่เลอะเทอะ

2.4. 4 สะดวกต่อการพกพา

3. การเก็บรักษา

3.1. 1 เก็บรักษาในอุณหภูมิ4-6องศาเซลเซียล

3.2. 2 เก็บไว้ได้30วันเมื่อใส่ในตู้เย็น

4. ภาพผลิตภัณฑ์

4.1. อิมพีเรียลสังขยาแผ่นพร้อมรับประทาน