แผ่นวัสดุห้ามเลือดทางศัลยศาสตร์จากข้าวไทย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
แผ่นวัสดุห้ามเลือดทางศัลยศาสตร์จากข้าวไทย by Mind Map: แผ่นวัสดุห้ามเลือดทางศัลยศาสตร์จากข้าวไทย

1. ข้อดี

1.1. ช่วยดูดซับเลือดที่ไหลออกมา เพราะเป็นผ้าที่มีการดูดซับได้ดีกว่าผ้าชนิดอื่นๆ

1.2. ใช่ในยามฉุกเฉิน เพราะเป็นผ้าที่ดูดซับเลือดได้เร็วมากจึงเหมาะแก่การใช่ในสถานการณ์ต่างๆ

1.3. ผลิตจากข้าว ซึ่งเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ ไม่ส่งผลเสียต่อร่างกาย และยังไม่มีสายเคมีที่ผสมอยู่ในผ้าอีกด้วย

1.4. เหมาะสำหลับการพกพา เพราะเป็นผ้าที่มีขนาดเล็กจึงเหมาะสำหรับการพกพาไปยังที่ต่างๆได้ง่าย

2. ข้อเสีย

2.1. ดูดซับเลือดได้ปริมาณไม่มาก เนื่องจากผ้ามีขนาดที่เล็กจริงไม่สมารถบรรจุเลือดได้มากเท่าไร

2.2. มีขนาดที่เล็ก เนื่องจากผ้านั้นมีขนาดที่เล็กจริงไม่สามารถห้ามเลือดแผลที่ใหญ่ได้

3. เทคโนโลยี

3.1. แผ่นวัสดุห้ามเลือดทางศัลยศาสตร์จากข้าวไทย

4. วิธีใช้งาน

4.1. 1.เมื่อเกิดแผลที่เลือดไหลไม่หยุด ให้นำมาห้ามเลือดออกมา

4.2. 3.ถ้าเลือดยังไม่หยุดไหลให้กดไว้ แล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที่

4.3. 2.นำผ้านั้นไปกรดที่แผลที่มีเลือดไหลไม่หยุด ให้เลือดหยุดไหลแล้วค่อยนำผ้าออก

5. แผ่นวัสดุห้ามเลือดทางศัลยศาสตร์จากข้าวไทย