INFORMATIKA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
INFORMATIKA by Mind Map: INFORMATIKA

1. OSNOVNI PODATCI

1.1. PODATAK

1.2. INFORMACIJA

1.3. INFORMACIJSKA PISMENOST

1.4. RAČUNALSTVO

1.5. RAČUNALO

1.6. SKLOPOVLJE RAČUNALA

1.7. PROGRAMSKA PODRŠKA

2. POVIJESNI RAZVOJ I GENERACIJE RAČUNALA

2.1. RUČNA OBRADA

2.1.1. ABAK, 3000.g.p.K.

2.2. MEHANIČKA OBRADA

2.2.1. ARITOMETAR, 1820.

2.3. ELEKTRONIČKA OBRADA

2.3.1. COLOSSUS, 1943.

2.4. ELEKTROMEHANIČKA OBRADA

2.4.1. SORTIRNI STROJ, 1890.

3. ELEKTRONIČKA OBRADA PODATAKA

3.1. ELEKTRONSKA CIJEV

3.2. TRANZISTOR

3.3. ITREGRIRANI KRUG

3.4. VISOKO INTERGRIRANI KRUG

3.5. MIKROPROCESOR

3.6. BIOČIP

4. PRVO OSOBNO RAČUNALO

4.1. ALTAIR 8800, 1975.

5. VRSTE I TIPOVI RAČUNALA

5.1. SUPERRAČUNALA

5.2. VELIKA RAČUNALA

5.3. MINI RAČUNALA

5.4. MIKRO RAČUNALA

5.4.1. PREMA PROIZVOĐAČKOM STANDARDU IBM i APPLE

5.4.2. PREMA PRENOSIVOSTI - STALNA I PRIJENOSNA

5.4.3. PREMA PREMA PROIZVOĐAČU PROCESORA- INTEL I AMD

6. INFORMATIKA I EKOLOGIJA

6.1. EKOLOGIJA

6.2. ZELENA TEHNOLOGIJA

6.3. ICT

6.4. PRIKUPLJANJE INFORMACIJA IZ OKOLIŠA

6.5. PRISTUP I DIJELJENJE INFORMACIJA

6.6. NAPREDAK ISTRAŽIVANJA

6.7. UPRAVLJANJE POTROŠNJOM GORIVA I ISPUŠNIH PLINOVA U AUTOMOBILIMA

6.8. PAMETNE KUĆE

6.9. NADZOR USVJEVA

6.10. BOLJA ISKORISTIVOST OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

7. INFORMATIČKA SIGURNOST

7.1. ZAŠTITA UREĐAJA

7.1.1. NE SKIDATI PIRATSKI SOFTVER

7.2. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

7.2.1. CYBER BULLYING

7.3. ZAŠTITA ZDRAVLJA

7.3.1. ERGONOMIJA

7.4. ZAŠTITA OKOLIŠA

7.4.1. VISOKE VRIJEDNOSTI ZLATO

8. BROJEVNI SUSTAVI

8.1. DEKADSKI

8.2. BINARNI O-9

8.3. OKTALNI 8

8.4. HEKSADEKADSKI 16

8.5. BIT 0 ILI 1

8.6. BAJT 8 BITOVA

8.7. KILOBAJT 1024 BAJTOVA

8.8. MEGABAJT 1024 KILOBAJTA

8.9. GIGABAJT 1024 MEGabajta

8.10. TERABAJT 1024 GIGABAJTA

9. KODIRANJE BROJEVA

9.1. ASCII

9.2. LOGIČKE FUNKCIJE

9.2.1. NEGACIJA ILI LOGIČKI NE

9.2.2. KONJUNKACIJA ILI LOGIČKI I

9.2.3. DISJUNKCIJA ILI LOGIČKI ILI