Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TIK 10 (1) by Mind Map: TIK 10 (1)

1. LAN - eshte me I perdoruri dhe mund te mbuloje nje lagje te tere por gjithashtu dhe kontrollohet nga nje person ose organizate

1.1. MAN - mbulon ne qytet me rreze 100km. Ky rrjet zakonisht perdoret nga banks ose organe qeveritare.

2. MIKROVALET mbulojne distanca te medha. Ato perdoren nga radaret dhe ne komunikimin celular

3. VALET RADIO jane perdorur per komunikim me distanca te medha.

4. TOPOLOGJIA BUS ndertohet nga nje kabull kryesor ku nga te dyja skajet eshte I lidhur me kompjutera. Nese ky kabull prishet deshton e tere lidhja.

5. Llojet e rrjeteve

5.1. Rrjetet sipas zones se mbulimit

5.1.1. PAN - rrjet personal me rreze te shkurter, I cili eshte kabllor ose jokabllor

5.1.2. WAN - eshte rrjeti me I madh I cili mbulon tere globin.

5.2. Klasifikimi I rrjeteve sipas arkitektures

5.2.1. Klient Server

5.2.2. Peer- to- Peer

5.2.2.1. Nuk ka nevoje per Server pasi makinat jane te lidhura me njera-tjetren por nuk siguron backup in e skedareve

6. Topologjia e rrjeteve

6.1. TOPOLOGJIA RING ku kompjuterat kane nga nje fqinj perbri dhe informacioni kalon nga nje kompjuter te tjetri be drejtim te akrepave te ores ose kunder.

6.2. TOPOLOGJIA STAR ka ne qender paisjen Hub e cila lidh disa kompjutera bashk ku informacioni ne fillim kalon nga ai e me pas ne destinacion.

6.3. TOPOLOGJIA MESH ku cdo kompjuter eshte I lidhur drejtperdrejt me kompjuterat e tjere.

6.4. TOPOLOGJIA TREE vendoset ne menyre hierarkike ku informacioni kalon nga qendra posht dhe anasjelltas

7. Kanalet e transmetimit

7.1. Kanalet e transmetimit kabllor

7.1.1. KABLLOJA KOAKSIALE jane per transmetime me fuqi te ulet si rrjetet e vogla apo TV kabllore

7.1.2. KABLLOT E CIFTEZUAR perbehen nga 2 tela te izoluar dhe te perdredhur ndermjet tyre. Kjo bllokon sinjalet qe shkaktohet nga telat cift.Keto perdoren kryesisht ne rrjetet e telefonise fikse.

7.1.2.1. KABLLOJA STP perbehet nga 4 tela te ciftezuar. Ky kabull eleminon zhurmat elektrike dhe interferencat radiofonike

7.1.2.2. KABLLOJA UTP eshte me e lehte se STP per tu instaluar dhe gjatesia e saj shkon der ne 100m

7.1.3. FIBRAT OPTIKE perdorin driten per transmetimin e te dhenave. Shpejtesia eshte me e madhe dhe largesia gjithashtu

7.2. Ne qender ka nje kompjuter te fuqishem I cili funksionon si Server dhe lidhet me kompjuter te cilet quhen klient. Ata kane per detyre te plotesojn vetem kerkesat e perdoruesit.

7.3. KANALET E TRANSMETIMIT JOKLLABOR nuk kane nevoje per tela por me vale. Psh:

7.3.1. RREZET INFRA TE KUQE perdoren per distanca te shkurtra dhe bazohet ne rrezatim elektromagnetik

7.3.2. BLUETOOTH eshte nje lidhe e vogel ndermjet 2 paisjeve ku shkembehen te dhena.

8. Paisjet kompjuterike kane ndihmuar ne gjetjen me te shpejt te semundjeve (si rrezet X) dhe ruajtjen e te dhenave te pacientit.

9. Parimet ergonomike

9.1. SOFTWARE SISTEMI jane ato qe kontrollojn punet ne kompjuter. Ato ndahen ne:

9.1.1. Sistemi I Operimit - nderfaqes ndermjet perdoruesit dhe kompjuterit. Pa sistemin e operimit kompjuteri eshte I padobishem.

9.1.2. Kompilatori - gjuhet e nivelit te lart I perkthen ne gjuhe makine. Programi I perkthyer quhet Kod Objekti.

9.1.3. Interpretuesi - I njejte si kompilatori por me I vogel.

9.1.4. Assembler - gjuhen Assembler e kthen ne gjuhe makine.

10. Evulimi I TIK jo vetem qe ndihmon ne llogaritje matematikore te veshtira, por edhe ne parashikimin e fatkeqesive natyrore.

11. Teknologjia e iformaconit ne sherbim te njeriut 1.1

11.1. Fushat e edukimit

11.1.1. Prezantimi I mesimit me ane te perdorimit te mjeteve teknologjike e ben me interesant dhe me te shpejt per tu kuptura nga nxenesit.

11.1.2. Kjo mund te quhet si fusha me interesante ne TIK. Krijimi I efekteve speciale neper filma apo lojrat kompjuterike nuk do ishte I mundur pa teknologjin dhe evulimin e saj.

11.2. Fushat e shkences

11.2.1. Nuk jane asgje tjeter vecse qendrimit drejt ne kompjuter dhe shikimi larg monitorit.

11.3. Fusha e mjeksis

11.3.1. Kodi BINAR eshte gjuha e kompjuterit I cili perdor vetem 2 shifra: 1dhe 0 Byte(B) eshte njesia me e vogel

11.4. Fusha e multimedias

12. Rendesia e ruajtjes se informacionit 1.2

12.1. Kodifikimi I informacionit

12.2. Perpunimi I informacionit

12.2.1. SOFTWARE TE APLIKACIONEVE - per te ndihmuar perdoruesin me ane te programeve te gatshme.

12.2.1.1. Perpunimi I te dhenave si paketa Office

12.2.2. SOFTWARE-ET NDIHMES

12.2.2.1. Programe qe ndihmojne kompjuterin te ruhet nga viruset dhe humbja e informacionit ne te.

13. Paisjet hyrese, dalese dhe ato te ruajtjes se informacionit

13.1. 2 Memorie Primare

13.1.1. MEMORIA RAM - te dhenat I ruan ne procesor por per sa kohe ushqehet me energji elektrike

13.1.2. MEMORAI ROM - te lejon vetem te lexosh por nese ka nderprerje, informacioni nuk humbet

13.2. Paisjet Periferike - lejon perdoruesin te komunikoj me kompjuterin

13.2.1. Paisjet hyrese perdoren nga makina dhe transferohen ne memorien qendrore.

13.2.2. Paisjet Dalese - nxjerin informacionin qe kerkohet si printeri, monitori etj.

14. Rrjeti Kompjuterik

14.1. SERVERI - ndahet ne File Server ku nje kompjuter administron arkivimin dhe risjelljen e skedareve si dhe ne Print Server ku nje kompjuter menaxhon 1 ose me shume printera.

14.2. Workstation - kompjuter personal i lidhur me serverin

14.3. NIC - e vendosur prane motherboard lidh kompjuterat fizikisht me njeri-tjetrin

14.4. Paisja HUB - lidh disa paisje bashke duke bere rolin e serverit.

14.5. Kanalet e transmetimit - lidja e cdo kompjuteri ne rrjet fizikisht ose me vale

14.6. Perparesite dhe mangesite e rrjetit kompjuterik

14.6.1. PERPARESITE - Shpejtesia me e madhe/ Kosto me efikase/ Menaxhimi I software/ Bashkendarja e burimeve

14.6.2. Mangesite - nese serveri demtohet mund te fshihet e tere data e kompjuterit/ prishja e rrjetit shkeput lidhjen e kompjuterave dhe ul performancen/ nr. I madh I kompjuterave e ben te veshtire menaxhimin e tij