ระบบประเมินการเพาะปลูกอ้อยด้วยอากาศยานไร้คนขับ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบประเมินการเพาะปลูกอ้อยด้วยอากาศยานไร้คนขับ by Mind Map: ระบบประเมินการเพาะปลูกอ้อยด้วยอากาศยานไร้คนขับ

1. ด้านความรู้

1.1. การเพราะปลูกอ้อยด้วยการขับเครื่องบินไรคนขับ

1.2. ทำให้สะดวกสบายมากขึ้น

2. ทฤษฏี

2.1. ในการปลูกอ้อยทำให้ได้สร้างรายได้เสริม

3. ทักษะ

3.1. ทำให้มีงานการเพาะเราปลูกอ้อย