IT & Business

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IT & Business by Mind Map: IT & Business

1. Hoofd IT

1.1. Vereiste Vaardigheden

1.1.1. terke analytische en communicatieve vaardigheden

1.1.2. creatief

1.1.3. snel strategisch in kunnen grijpen

1.2. Inhoud van de baan

1.2.1. Zorgen dat IT en technologie voor zakelijk succes zorgen

1.2.2. Verantwoordelijkheid voor management , budget en groei van IT

1.2.3. Relaties opbouwen met potentiële klanten door het leveren van IT services aan de sales organisatie.

2. ERP Proces Expert Supply Chain:

2.1. Vereiste Vaardigheden

2.1.1. Je moet beschikken over sterke kennis van terminologie

2.1.2. Je moet goed kunnen werken met KPI's

2.1.3. Je hebt veel kennis over berekeningen relevant tot bedrijfsspecifieke maatregelen

2.2. Inhoud van de baan

2.2.1. Je werkt binnen een team dat is gericht op complexe projecten, nieuwe bedrijven en IT-domeinen en kijkt naar manieren waarop IT de bedrijfsprestaties kan verbeteren

2.2.2. Je ondersteunt de ontwikkeling van langetermijn-IT-strategieën

2.2.3. Je voorziet je klanten van een duidelijk en gestructureerd advies, ondersteund door een solide dataset of business case.

3. IT strategisch consultant:

3.1. Vereiste Vaardigheden

3.1.1. Je bent een verbinder, iemand die gemakkelijk mensen meekrijgt met jouw ideeën

3.1.2. Je bent iemand die van nature de leiding neemt

3.1.3. Je hebt kennis nodig om Supply Chain processen te kunnen vertalen naar ERP Supply Chain systemen

3.2. Inhoud van de baan

3.2.1. Binnen het projectteam bedenk jij hoe de plannen het beste vertaald kunnen worden naar configuraties in de ERP-systemen

3.2.2. Je voldoet de wensen en behoeften van productie- en warehouse gerelateerde afdelingen te vertalen naar het ERP- applicatie landschap

3.2.3. Je bespreekt de toekomstplannen, modelleert de procesverbeteringen en neemt deel aan projecten, denk aan projecten op het gebied van nieuwe productintroducties, paperless factory of het verbeteren van de logistieke processen

4. Data Architect:

4.1. Vereiste Vaardigheden

4.1.1. Project management vaardigheden

4.1.2. Hoog niveau van technische specialisatie

4.1.3. Je moet de technologische agenda voortstuwen in soepele wijze

4.2. Inhoud van de baan

4.2.1. De data architect definieert en ontwerpt de technologie en de roadmap met betrekking tot rapportering

4.2.2. Je definieert implementatiestrategieën, architecturale blauwdrukken en oplossingen

4.2.3. Je definieert AI, ML, data management, campagnevoering en soortgelijke domeinen

5. Specialist Farm Management Support Systems & Data:

5.1. Vereiste Vaardigheden

5.1.1. Comminucatieve vaardigheden binnen en buiten je team

5.1.2. Agrarische Bachelor

5.1.3. Ambitie om internationaal te reizen

5.2. Inhoud van de baan

5.2.1. Je maakt de automatische systemen gebruikers toegankelijk.

5.2.2. Feedback verwerken vanuit het veld

5.2.3. Meekijken als een product de markt opgaat

5.2.4. Je zorgt dat de internationale specialisten alle kennis en kunde in huis hebben om de boeren sector optimaal te ondersteunen

6. Cloud Specialist:

6.1. Vereiste Vaardigheden

6.1.1. Ervaring Microsoft Azure

6.1.2. Ervaring Amazon AWS

6.1.3. Ervaring best practices

6.2. Inhoud van de baan

6.2.1. Verantwoordelijk voor implementatie en continue doorontwikkeling van het nieuwe technologie platform

6.2.2. verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en het onderhoud van standaarden rondom ons technologie platform

6.2.3. opzetten van de cloud governance

6.2.4. Inrichten en optimaliseren en adviseren van cloud diensten