Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Lực F by Mind Map: Lực F

1. Công: A=F. s

1.1. Cơ năng ( tổng động năng và thế năng)

1.2. Công suất: P= A/t

2. Làm thay đổi vận tốc ( vật có khối lượng càng lớn, càng khó thay đổi vận tốc) hoặc làm vật biến dạng

2.1. Các vật tác dụng lên vật cân bằng>>>vật đứng yên hay cđ thẳng đều: v=s/t

2.2. Các lực tác dụng lên vật không cân bằng>>> cđ không thẳng đều: vtb= s/t

3. Lực ma sát

3.1. Lực ma sát trượt Lực ma sát lăn Lực ma sát nghỉ

4. Áp suất : p=F/S

4.1. Ở độ sâu h trong lòng chất lỏng: p=d.h

5. Lực đẩy Ác-si-mét: Fa =d. V

5.1. Fa>P: vật nổi Fa<P : vật chìm Fa=P : vật lơ lửng