“ACNACLEAR” แผ่นปิดฆ่าเชื้อ และลดการอักเสบจากยางโปรตีนต่ำ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
“ACNACLEAR” แผ่นปิดฆ่าเชื้อ และลดการอักเสบจากยางโปรตีนต่ำ by Mind Map: “ACNACLEAR” แผ่นปิดฆ่าเชื้อ และลดการอักเสบจากยางโปรตีนต่ำ

1. แผ่นปิดฆ่าเชื้อ

2. ลดการอักเสบ

3. ยางโปรตีนต่ำ

3.1. นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนผลิตแผ่นยางโปรตีนต่ำ ลดการอักเสบ โดยการนำน้ำยางมา

3.2. ผ่านกระบวนการแยกโปรตีนออก ด้วยวิธีการใช้สารเติมทางเภสัชกรรมร่วมกับการปั่นเหวี่ยง แล้วนำมาผสม กับสารสกัดผสมระหว่างเปลือกมังคุดและรากก้ามปู ซึ่งมีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียและต้านการอักเสบ

4. สารสกัดผสมจะถูกนำไปผ่านกระบวนการเอ็นแคปซูเลชัน (encapsulation) เพื่อเพิ่มความเสถียร (stability)