Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Softver by Mind Map: Softver

1. aplikativni program: sluzi za resavanje odredjenih problema i ovavljanje poslova

1.1. crtanje

1.2. pisanje i obradu teksta

1.3. rad sa tabelama

1.4. prezentacije

1.5. obradu slika

1.6. antivirusni programi

2. softver je program koji govori racinaru kako treba da izvrsi odredjene zadatke

3. podela: operativni sistem,sistemski softver i aplikacioni program

3.1. operativni sistrem

3.1.1. Nacin zadavanja komandi

3.1.1.1. Folderi

3.1.1.1.1. Žute fascikle u koje smestamo podatke

3.1.1.1.2. Koriste se za rad bolje organizacije podataka na disku

3.1.1.2. Podfolderi

3.1.1.2.1. Jedini folder u drugom folderu

3.1.1.3. Fajlovi

3.1.1.3.1. Skup podataka koji mogu biti sadržani u jednom obliku

3.1.2. operativni sistem sa grafickim okruzenjem

3.1.2.1. Elementi prozora

3.1.2.1.1. Naslovna linija

3.1.2.1.2. Meni linija

3.1.2.1.3. Radna površina

3.1.2.1.4. Skrol traka

3.1.2.1.5. Statusna linija

3.1.3. je veza izmedju hardvera i korisnika i nalazi se na hard disku

3.1.4. funkcije: upravlja ulazno izlaznim jedinicama ,upravlja memorijom,procesorom,upravlja podacima i programima i kontrolna funkcija

3.2. sistemski softver

3.2.1. masinski jezik: simvolicki jezik za pisanje programa

3.2.2. asembler je program za prevodjenje

3.2.3. kompajleri sluze da prevedu program na visem jeziku na masinski

3.2.4. veznik je program koji omogucava povezivanje racunara sa perifernimjedinicama, drugim uredjajima

4. usluzni programi: olaksavaju korisnicima pojedine poslove koji se cesto obavljaju