Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Epika by Mind Map: Epika

1. jellemzők

1.1. elbeszélő

1.2. cselekményes

1.3. mesés

2. epikus történet

3. regény

3.1. nagyepika

3.2. sok szereplő/helyszín

3.3. cselekménye kiterjedt

3.4. sokoldalú jellemzések

4. novella

4.1. 1 cselekmény

4.2. kevés információ

4.3. csattanó

4.4. kisepika

5. mese

5.1. kisepika

5.2. csodák

6. elbeszélő költemény

6.1. verses