Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Мутації by Mind Map: Мутації

1. Види

1.1. Соматичні

1.2. Генеративні

1.3. Генні

1.3.1. Гемофілія

1.3.2. Дальтонізм

1.3.3. Альбінізм

1.4. Хромосомні

1.4.1. Нестача

1.4.2. Подвоєння

1.4.3. Розвертання

1.4.4. Перенесення

1.5. Геномні

1.5.1. Поліплоїдія

1.5.2. Анеуплоїдія

2. Класифікація

2.1. Домінантні

2.2. Рецесивні

2.3. Летальні

2.4. Сублетальні

3. Мінливість

3.1. Модифікаційна

3.1.1. Внутрішня

3.2. Мутаційна

3.3. Комбінаційна

3.3.1. Гомологічна рекомбінація

3.3.2. Негомологічна рекомбінація

4. Мутагенез

4.1. Природний

4.2. Штучний

4.2.1. Хімічні

4.2.2. Фізичні

4.3. Способи

4.3.1. Спрямований

4.3.2. Неспрямований

5. Мутагени

5.1. Екзогенні

5.2. Ендогенні

5.3. Фізичні

5.3.1. Іонізуюче випромінювання

5.3.2. Радіоактивний розпад;

5.3.3. Ультрафіолетове випромінювання;

5.4. Хімічні

5.4.1. Окисники та відновники

5.4.2. Пестициди

5.4.3. харчові добавки

5.4.4. Лікарські препарати

5.5. Біологічні

5.5.1. Віруси

5.5.2. Антигени

6. Захист

6.1. Соціальний

6.2. Індивідуальний

6.2.1. Антимутагени

6.2.2. Комутагени

6.2.3. Харчові добавки

7. Антимутації

7.1. Молекулярні

7.2. Клітинні