Studiegruppe 2

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Studiegruppe 2 by Mind Map: Studiegruppe 2

1. Mohammed

1.1. Profet

1.2. Født 570 e.Kr.

1.3. Kameldriver og karavanfører i sin ungdom

1.4. 25 år: Gifter sig med Khadidja

1.4.1. Enke på 40 år

1.5. Forkyndes af ærkeenglen Gabriel

2. Medina

2.1. Muslims udvandring fra mekka

2.2. Hed tidligere Yathrib

2.3. Gik fra at være åndelig leder af en minoritetsmenighed i mekka, til at være åndelig, juridisk, politisk og miltær leder af stat og religion med base i medina

3. Koranen

3.1. Koranen er islams helligskrift, og er baseret på Allahs ord, åbenbaret til profeten Muhammed

4. Mekka

4.1. Handelsby

4.2. Ka'baen

5. Islam betyder "at underkaste sig"

5.1. Hovedretninger (sunni og shia)

5.2. Arabisk er grundsproget

5.3. Islam oprindelse i det 7. århundrede

5.4. Monoteistisk religion

5.5. 1,3 milliarder menneskers religiøse orientering

5.6. Yngste af de store skriftreligioner

6. Ramadanen

6.1. - Den helligste måned i den islamske kalender

6.2. - Alle muslimer bør faste under ramadanen

6.3. - Ved at faste mindes Koranens åbenbaring, fordi Koranen blev åbenbaret i den måned. Ramadanen er 29-30 dage uden mad, drikke, røg og seksuelt samvær fra daggry til solnedgang.

7. Islams 5 søjler

7.1. - Trosbekendelsen - Tidebønnen - Almisse - Fasten (Ramadan) - Pilmgrimsfærd til Mekka

8. Allah

8.1. "Der er ingen gud uden Gud, og Muhammed er Hans sendebud"

9. Andre religioner

9.1. Jødedommen

9.1.1. Har større indflydelse på islam end Kristendommen, efter jødernes udvandring til vest/central arabien, og ændrede nogle praktiske ting i religionen.

9.1.2. Forholdet til jødedommen går fra det positive i mekka, til det negative i medina,

9.2. Kristendommen

9.3. disse opfattes som skriftens folk af muhammad

10. Dommedag

10.1. - Regnskabets time

11. Forholdet mellem kønnene

11.1. Manden repræsenterer familien udadtil (Ansvaret for familiens forsørgelse)

11.2. Kvindens rolle har været bestemt af moderskabets forpligtelser

12. Jihad

12.1. Betegner 'kampen for Guds sag'

12.2. Den Store Jihad: Den personlige disciplinering og indre anstrengelse for at leve op til guds vilje

12.3. Den Lille Jihad: Forpligtelsen til at føre væbnet kamp for Guds sag - Forsvar at islamisk territorium - Angreb på områder, hvor islamisk lovgivning ikke er gældende

13. Moskéer

13.1. - Stedet for muslimers religionsudøvelse (tilbede, undervisning og yder hjælp til syge og fattige)

13.2. - Mænd og kvinder sidder adskilt

14. Martyr

14.1. 1) Dør i kamp for Allah 2) Dør ved drukning 3) Dør ved ildebrand 4) Dør i umiddelbar forbindelse med fødsel 5) Dør på grund af nedfaldende materiale for eksempel stenskred, lavine eller nedstyrtet hus ved jordskælv 6) Dør i direkte forbindelse med en epidemi 7) Dør i direkte forbindelse med en mavesygdom

15. Imam

15.1. - Ordet er arabisk og betyder "leder"

15.2. - I sunni-islam (indbefatter ca. 88% af alle muslimer) brugtes ordet tidligt som synonymt med ordet kalif (efterfølger). En kalif var en retsmæssig efterfølger af profeten Muhammed, som i islams tidlige periode varetog en række administrative og politiske funktioner. På dette tidspunkt havde han dog ingen religiøs funktion.