ระบบห้องปฏิบัติการทางการแพทย์แบบอัตโนมัติ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบห้องปฏิบัติการทางการแพทย์แบบอัตโนมัติ by Mind Map: ระบบห้องปฏิบัติการทางการแพทย์แบบอัตโนมัติ

1. ทักษะวิชาทางการแพทย์

1.1. สามารถใช้คัดกรอง ป้องกัน และการวินิจฉัย แบบเฉพาะเจาะจง เช่น การสร้างแผ่นทดสอบเชื้อในอาหาร การสร้างแผ่นตรวจการเตือนโรคมะเร็งปากมดลูก การสร้างแผ่นตรวจการเตือนการเริ่มติดเชื้อวัณโรค สามารถใช้กับแผ่นทดสอบแบบแผ่นกระดาษ (paper test kit) และแผ่นตรวจแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ISFET test kit)

2. ทักษะวิชาทางด้านเทคโนโลยี

2.1. นวัตกรรมระดับประเทศด้านระบบห้องปฏิบัติการทางการแพทย์แบบอัตโนมัติ โดยการออกแบบ Micro stepping servo motor ในการดันกระบอกลม

3. ประโยชน์ที่ได้รับ

3.1. ทำให้มีความเร็วและความแม่นยำสูง ลดความผิดพลาดจากมนุษย์และลดความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน สามารถใช้คัดกรอง ป้องกัน และการวินิจฉัย แบบเฉพาะเจาะจง

4. นวัตกรรมที่ใช้

4.1. สเต็ปเปอร์มอเตอร์มีข้อดีหลายประการที่เหนือกว่าระบบเซอร์โว โดยทั่วไปแล้วพวกเขาจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่า มีการติดตั้ง NEMA ทั่วไปเสนอตัวเลือกแรงบิดที่ต่ำกว่าต้องใช้สายเคเบิลที่ต่ำกว่า และส่วนประกอบการควบคุมการเคลื่อนที่แบบวนรอบเปิดทำให้ การรวมเครื่องทำได้ง่ายและให้ความสะดวกในการใช้งานสำหรับผู้ใช้

5. การพัฒนา

5.1. เพิ่มประสิทธิของห้องวิจํยโดยการขยายขนาดของห้องวิจัยเพื่อเพิ่มกำลังการทำงาน เพิ่มความหลากหลายในการวิจัย เพิ่มความปลอดภัยและสดวกสบายในการทำงาน