อิมพีเรียล สังขยาแผ่นพร้อมรับประทาน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
อิมพีเรียล สังขยาแผ่นพร้อมรับประทาน by Mind Map: อิมพีเรียล สังขยาแผ่นพร้อมรับประทาน

1. สังขยาแผ่นพร้อมรับประทาน

1.1. เป็นผลิตภัณท์เผื่อผลักดันแบรนด์เข้าไปอยู่ในกลุ่มเป้าหม้าย

1.2. สินค้ามีความฉลาดและคุ้มค่าในการซื้อ

1.3. พร้อมรับประทานเพราะเป็นสิ้นค้าสำเร็จรูป

1.4. ประหยัดเวลาในการทำหรือซื้อ

2. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนวัตกรมมและความรู้ต่างๆ

2.1. นักวิจัยใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบพร้อมทั้งออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย

2.2. สามารถฉีกง่ายสะดวกสะบายต่อผู้บริโภค

2.3. สะดวกในการรับประทาน

2.4. สามารถเก็บได้นาน

3. ทักษะการปฎิบัติ

3.1. การใช้แป้งข้าวกล้องในส่วนผสม

3.2. ช่วยในการขึ้นรูปเป็นแผ่นปรับปรุงเนื้อสัมผัส

3.3. ช่วยลดการแยกตัวของน้ำออกจากผลิตภัณฑ์