บรรจุภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของเกล็ดพลาสติก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
บรรจุภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของเกล็ดพลาสติก by Mind Map: บรรจุภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของเกล็ดพลาสติก

1. นวัตกรรมระดับประเทศด้านกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร

2. ส่วนประกอบ

2.1. แผ่น Rigid A-PET Sheet แบบลามิเนต (laminated) 3 ชัน

2.1.1. แผ่น Rigid A-PET Sheet ชันกลางจะมีส่วนผสมของเกล็ดพลาสติกบดที่มาจากการตัดขอบหรือ scrap ร้อยละ 87.5 โดยน้ำหนักพลาสติกชั้นกลาง ในขณะที่ชั้นบนและชั้นล่างด้วยแผ่น Rigid A-PET Sheet ที่ผลิตด้วยเม็ดพลาสติกใหม่ทำให้แผ่น Rigid A-PET Sheet ที่ผลิตนี้มีความใส ไม่เป็นจุดดำหรือฟองอากาศ เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่มีขายทั่วไปที่มีส่วนผสมของ scrap ร้อยละ 30 หากแต่มีอัตราส่วนของ scrap ต่อม็ดพลาสติดใหม่ 70:30 โดยน้ำหนัก

3. ความรู้ที่ต้องใช้

3.1. ต้องอาศัยความรู้เกี่ยวเกี่ยวกับสาระวิชาชีววิทยา คอมพิวเตอร์ และกระบวนการสร้างบรรจุ ภัณฑ์อาหาร

4. หากขาดความรู้จะส่งผลอย่างไร

4.1. ทำให้บรรจุภัณฑ์อาหารอาจไม่ได้มาตรฐานทำให้ส่งผลเสียต่อผู้บริโภคและคุณภาพของ บรรจุภัณฑ์อาหารอาจไม่ดีเท่าที่ควร

5. สิ่งที่พึงมี

5.1. คุณธรรมจริยธรรม เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้บริโภค เพราะหากขาดคุณธรรมอาจทำให้ผู้บริโภคได้รับอันตราย