STEM проєкт "Я - громадянин"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
STEM проєкт "Я - громадянин" by Mind Map: STEM проєкт      "Я -  громадянин"

1. Здійснення учнями пошукової діяльності

2. Презентація. Доповідь творчих груп про результати роботи

3. Визначення форм представлення проєкту

4. Підготовка матеріалів,завдань для творчих груп

5. Формування творчих груп

6. Виділення тем і підтем

7. 11 клас, учні Куколівського НВК

8. Проєкт шкільний, груповий,інтегрований, довготерміновий,інформаційний,практично-орієнтований та навчально-телекомунікаційний

9. Мета. Виховання громадянина, патріота, вироблення навичок соціальної активності та соціальної відповідальності учнів шляхом їхньої активної участі у практичній громадській діяльності шкільному та позашкільному просторі.

10. Завдання. - Сприяння становленню активної позиції учня в реалізації ідеалів і цінностей демократії в Україні; - формування бази з надання основних знань і вмінь, необхідних для відповідальної участі учнівської молоді у громадському житті

11. Максимальний бал - 100; з них 15 - виступ; 30 - за зміст; 15 - критика і висновки; 10 - логіку викладу; 10 - оформлення; 20 - стиль і грамотність.

12. План реалізації

13. Розробка проєкту

14. Оформлення результатів

15. Рефлексія. Учні підбивають підсумки роботи, висловлюють побажання, колективно обговорюють оцінки за роботу.

16. Очікувані результати. Розвиток життєвих компетентностей учнів; набуття навичок дослідника.

17. Вибір теми