Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Christian d. IV by Mind Map: Christian d. IV
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Christian d. IV

Dette mind map er et eksempel på hvordan vi kan lave et stillads omkring et emne, hvor vi kombinerer de digitale (lovlige) materialer på nettet med de fysiske ressourcer vi har på skolen. Endelig så rummer mind mappet også en række aktivitetsforslag og nogle noter om hvilke lærere der har anvendt dette emne, sådan at man kan gå tilbage til sine kolleger og få sparring på sin forberedelse og undervisning.

Klassesæt

Dansk Historie 5

I kælderen. Hylde 5B. Blå ryg. Vi har 44 bøger. Kapitel 3-6 handler om Chr.d.IV.

Dansk Historie 6

I kælderen, hylde 6B. Vi har 44 eksemplarer. Kapitel 7 handler om 1600-tallet. Kapitel 9 handler om danske bygningsværker.

Det danske kongehus

Vigtige datoer

12.apr. 1577

28. februar 1648

overbygningen

Elever i overbygningen er mere fortrolige med teknikken og kan derfor koncentrere sig om indholdet. De må jf fagmål for dansk kunne udtrykke sig, og have en god forståelse for litterære genrer. Derfor kan de fint arbejde med produktioner af både fiktiv og faktiv karakter.

Lovlige medier

Film

Billeder

Tekster

Hjemmesider

På biblioteket

Søg på Christian d. IV

her er et link ind til vores søgemaskine - men man kan måske også lave links til gode søgeresultater, sådan at de egentlig mere får en oversigt over hvad der er på hylderne end en egentlig søgning.

Leksika

Aktiviteter

He er der en række forslag til aktiviteter som du kan bruge af. Bag hver aktivitet, står der hvem der har brugt aktiviteten. Bruger du en aktivitet, så skriv dit navn og år i parentes efter aktivitetens punkt

Byg et slot

Spis havregrød som en konge

Fromhed styrker rigerne

Undervisningsmaterialer

her kan du hente opgaver og undervisningsvejledninger til emnet.

Konge for en dag

Danmark i 1600-tallet