เกมส์ดิจิตตอล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เกมส์ดิจิตตอล by Mind Map: เกมส์ดิจิตตอล

1. ประเภทเกมส์

1.1. 1.เกมส์เลียนแบบหรือการจำลอง (Simulation Games)

1.2. 2.เกมส์แอคชั่นแบบ FPS(Action First Person Shooters Games)

1.3. 3.เกมส์ผจญภัย (Adventure Games)

1.4. 4.เกมส์ RPG (Role-Playing)

1.5. 5.เกมส์ต่อสู้ (Fighting Game)

1.6. 6.เกมส์วางแผน (Strategy Games)

1.7. 7.เกมส์ปริศนา (Puzzle Game)

1.8. 8.เกมส์กีฬาและการแข่งขัน (Sport & Racing Games)

1.9. 9.เกมส์การศึกษา

2. อุปกรณ์

3. ชนิดเกมส์