เกมส์ดิจิตอล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เกมส์ดิจิตอล by Mind Map: เกมส์ดิจิตอล

1. ประเภทเกมส์

1.1. 1.เกมส์เลียนแบบหรือการจำลอง (Simulation Games)

1.2. 2.เกมส์แอคชั่นแบบ FPS(Action First Person Shooters Games)

1.3. 3.เกมส์ผจญภัย (Adventure Games)

1.4. 4.เกมส์ RPG (Role-Playing)

1.5. 5.เกมส์ต่อสู้ (Fighting Game)

1.6. 6.เกมส์วางแผน (Strategy Games)

1.7. 7.เกมส์ปริศนา (Puzzle Game)

1.8. 8.เกมส์กีฬาและการแข่งขัน (Sport & Racing Games)

2. อุปกรณ์

2.1. 1.เกมตู้

2.2. 2.เพลย์สเตชัน 4 (PlayStation 4)

2.3. 3.นินเท็นโดสวิตช์ (Nintendo Switch)

2.4. 4.เกมบอย (Gameboy)

2.5. 5.โทรศัพท์มือถือ

3. ชนิดเกมส์

3.1. 1. Doom,Half-Life,Quake III

3.2. 2.Myst ,Zelda

3.3. 3.Mortal Kombat,Boxing

3.4. 4.Tetris