เกมส์ดิจิตอล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เกมส์ดิจิตอล by Mind Map: เกมส์ดิจิตอล

1. ประเภทเกมส์

1.1. 1.เกมส์เลียนแบบหรือการจำลอง (Simulation Games)

1.2. 2.เกมส์แอคชั่นแบบ FPS(Action First Person Shooters Games)

1.3. 3.เกมส์ผจญภัย (Adventure Games)

1.4. 4.เกมส์ RPG (Role-Playing)

1.5. 5.เกมส์ต่อสู้ (Fighting Game)

1.6. 6.เกมส์วางแผน (Strategy Games)

1.7. 7.เกมส์ปริศนา (Puzzle Game)

1.8. 8.เกมส์กีฬาและการแข่งขัน (Sport & Racing Games)

1.9. 9.เกมส์การศึกษา

2. อุปกรณื

2.1. เกมตู้

2.2. เพลย์สเตชัน 4 (PlayStation 4)

2.3. นินเท็นโดสวิตช์ (Nintendo Switch)

2.4. เกมบอย (Gameboy)

2.5. ซัมซุง กาแล็คซี่ (Samsung Galaxy)

2.6. ไอโฟน (iPhone)

2.7. โนเกีย

3. ชนิดเกมส์

3.1. RPG

3.2. ผจญภัย

3.3. FPS