2.“คามินโน่” เสื้อผ้ากีฬาเอนกประสงค์จากเส้นใยนุ่น

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
2.“คามินโน่” เสื้อผ้ากีฬาเอนกประสงค์จากเส้นใยนุ่น by Mind Map: 2.“คามินโน่” เสื้อผ้ากีฬาเอนกประสงค์จากเส้นใยนุ่น

1. ด้านอุตสาหกรรมการผลิตผ้าให้ใส่นุ่มใส่สบาย

2. ด้านวิทยาศาสตร์

3. ความรู้

4. ทักษะ

4.1. ข้อบังคับทางกฏหมาย

4.2. จรรยาบรรณ

4.3. ความคิดเชิงระบบ

4.4. ความคิดสร้างสรรค์

5. คาวมคิดเชื่อมโยง

5.1. นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเส้นด้ายและผ้าผืนผสมเส้นใยนุ่นกับเส้นใยธรรมชาติ เช่น ฝ้าย ขนสัตว์ กัญชง ด้วยการปรับปรุงกระบวนการสางเส้นใยนุ่น ให้สามารถมีส่วนผสมได้มากกว่าร้อยละ 30 ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอมีคุณสมบัติการเก็บรักษาความอบอุ่น (warm keeping) และต้านทานการซึมน้ำ (water repellent) จึงเหมาะสำหรับการออกแบบเป็นชุดกีฬาอเนกประสงค์ (active wear) สำหรับสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษในทุกโอกาส