โยเกิร์ตจากมะพร้าวอินทรีย์เเบบเเซม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โยเกิร์ตจากมะพร้าวอินทรีย์เเบบเเซม by Mind Map: โยเกิร์ตจากมะพร้าวอินทรีย์เเบบเเซม

1. ความรู้

1.1. นวัตกรรมด้านผลิต

1.2. รู้จักกระบวนการสกัดน้ำมันมะพร้าวอินทรีย์

1.3. ผ่านกระบวนการหมักด้วยเเบทีเรียผลิตกรดแลคติก

1.4. การปรับเเต่งรสชาติให้มีความหลากหลาย

2. ทักษะ

2.1. มีประสบการณ์ในการทำงาน

2.2. มีความคิดสร้างสรรค์รสชาติ

2.3. พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ให้มีความคงตัว

3. ความเชื่อมโยงระหว่างนวัตกรรม

3.1. อาศัยเทคนิคการเลี้ยงเชื้อเเบทีเรียผลิตกรดแลคติกในน้ำห่างกระทิ

3.2. เป็นนวัคตกรรมด้านผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต

3.3. ได้รับการรับรองตามมาตรฐานเกษรอินทรีย์สากล

3.4. รับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์เจ100%