Екологічні проблеми України на початку ХХІ століття

Проєкт

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Екологічні проблеми України на початку ХХІ століття by Mind Map: Екологічні проблеми України на початку ХХІ століття

1. 1. Визначення теми, мети та завдань.

2. Проєкт: шкільний, інтегрований, колективний, середньотривалий, практико-орієнтований

3. Мета: - сформувати знання про загрозу відходів людської життєдіяльності природі; - розвивати предметні, соціокультурні, комунікативні, підприємницькі компетентності; - виховувати правила поведінки у природі, відповідальність за майбутнє, активну громадянську позицію.

4. Завдання проєкту: - Навчити правилам чистого довкілля; - Досягти чистоти на території закладу освіти чи у побуті; - Запровадити способи роздільного сортування відходів.

5. Очікувані результати: - активізація пізнавальної активності учнів; - формування активної життєвої позиції; - запровадження способів роздільного сортування відходів; - встановлення зв’язків із підприємствами заготівлі вторинної сировини і відходів.

6. Оцінювання: Максимальний бал 100, з них 10 балів – оформлення; 20 балів – виступ; 15 - опис змісту; 20 балів – стиль, 25 - грамотність та загальний вигляд роботи, 10 – участь в обговоренні.

7. ЕТАПИ ПРОЄКТУ:

8. 2. Формування програми діяльності щодо реалізації проекту.

9. 3. Дослідження. Збір інформації з різних джерел, аналіз, вибір стратегії і тактики, робота з літературою, проведення анкетування, робота з літературою.

10. 4. Показ результатів у формі звіту з демонстрацією матеріалів.

11. 5.Оцінювання