Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
peuterfase by Mind Map: peuterfase

1. cognitieve ontw.

1.1. seksuele ontw.

1.1.1. seks-identiteit

1.1.2. seks stereotyp gedrag

1.1.3. Freud

1.1.3.1. anale fase

1.1.3.2. zindelijkheid

1.2. persoonlijke ontw.

1.2.1. ontw. van de wil

1.2.1.1. zelfstandig

1.2.1.2. zelfbewust

1.2.1.3. kopigheidsfase

1.2.1.4. Erikson

1.2.1.4.1. + autonomie

1.2.1.4.2. - twijfel en schaamte

1.3. denkontwikkeling

1.3.1. Piaget

1.3.1.1. pre-operationele fase

1.3.1.2. start objectpermanentie

1.3.1.3. denkfouten

1.3.1.3.1. egocentrisme

1.3.1.3.2. animisme

1.3.1.3.3. magisch denken

1.3.1.3.4. centratie

1.3.2. denkvaardigheden

1.3.2.1. imitatie

1.3.2.2. fantasie

1.3.2.3. sorteren

1.4. taalontwikkeling

1.4.1. vroeg linguale fase

1.4.1.1. 2 woord stadium

1.4.1.1.1. meerdere betekenissen

1.4.1.1.2. Wat is dat? vragen

1.4.1.1.3. taalvervormingen

1.4.1.2. meer woord stadium

1.4.1.2.1. - grammatica

1.4.1.2.2. + ikke, nee

1.5. morele ontw.

1.5.1. straf vermijden

1.5.2. - geweten

2. fysieke ontw.

2.1. lichamelijke ontw.

2.1.1. groei = trager

2.1.2. gewicht komt trager erbij

2.1.3. individueel verschil

2.2. motorische ontw.

2.2.1. grove motoriek

2.2.1.1. bewegingsactiviteiten

2.2.1.2. individueel verschil

2.2.2. fijne motoriek

2.2.2.1. stimuleren

2.2.2.2. tekenen

2.2.2.2.1. verschillende stadia

2.2.3. zindelijkheid

2.2.3.1. trainen

2.2.3.1.1. te vroeg = -

2.2.3.2. verschillende fasen

2.2.4. sensorische ontw.

2.2.4.1. sensorisch en motorisch = nauw samen

2.2.4.2. bewegingen automatiseren

3. sociaal-emotionele fase

3.1. sociale ont.

3.1.1. leren delen

3.1.2. ambivalentie

3.1.3. parallel spel

3.1.4. rollenspelletjes

3.1.5. constructie spelletjes

3.1.6. toekijkend spel

3.2. emotionele ontw.

3.2.1. gevoelig aan positieve aandacht