STEM проєкт "Я - громадянин"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
STEM проєкт "Я - громадянин" by Mind Map: STEM проєкт           "Я  -  громадянин"

1. Вибір теми

2. Здійснення учнями пошукової діяльності

3. Презентація. Доповідь творчих груп про результати роботи

4. Визначення форм представлення проєкту

5. Підготовка матеріалів,завдань для творчих груп

6. Формування творчих груп

7. Виділення тем і підтем

8. 11 клас, учні Куколівського НВК

9. Проєкт шкільний, груповий,інтегрований, довготерміновий,інформаційний,практично-орієнтований та навчально-телекомунікаційний

10. Мета. Виховання громадянина, патріота, вироблення навичок соціальної активності та соціальної відповідальності учнів шляхом їхньої активної участі у практичній громадській діяльності шкільному та позашкільному просторі.

11. Завдання. - Сприяння становленню активної позиції учня в реалізації ідеалів і цінностей демократії в Україні; - формування бази з надання основних знань і вмінь, необхідних для відповідальної участі учнівської молоді у громадському житті

12. Максимальний бал - 100; з них 15 - виступ; 30 - за зміст; 15 - критика і висновки; 10 - логіку викладу; 10 - оформлення; 20 - стиль і грамотність.

13. План реалізації

14. Розробка проєкту

15. Оформлення результатів

16. Рефлексія. Учні підбивають підсумки роботи, висловлюють побажання, колективно обговорюють оцінки за роботу.

17. Очікувані результати. Розвиток життєвих компетентностей учнів; набуття навичок дослідника.