Методи дослідження клітин

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Методи дослідження клітин by Mind Map: Методи дослідження клітин

1. метод світлової мікроскопії

1.1. дослідження об'єкту за допомогою світлового мікроскопу

2. Метод електронної мікроскопії

2.1. Дає змогу вивчати найдрібніші клітинні структури

3. Метод сканувальної електронної мікроскопії

3.1. Дає змогу вивчати поверхні клітин , їх життєдіяльність.Також , можна сфотографувати досліджуваний об'єкт

4. Метод культури клітин

4.1. Дає змогу вченим мати у своєму розпорядженні різні типи клітин, держачи їх у штучному середовищі , де вони можуть розмножуватися

5. Метод мічених атомів

5.1. Дає змогу з'ясувати місце та перебіг певних фізико-хімічних явищ у клітині

6. Метод центрифугування

6.1. Дає змогу вивчати різні структури клітин, попередньо помістивши їх у центрифугу