Útmutató

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Útmutató by Mind Map: Útmutató

1. Témaválasztás

1.1. Felkínált témák

1.2. Önállóan választott téma

2. A szakdolgozat készítésének ütemezése

2.1. Rendszeres konzultáció

3. Szakdolgozati műfajok

3.1. Elméleti, esetleg történeti jellegű kutatómunka

3.1.1. Áttekintés

3.1.2. Irodalmi feltárás

3.2. Kvalitatív vagy kvantitatív empirikus vizsgálat

3.2.1. Interjúk készítése

3.2.2. Megfigyelés

3.2.3. Nyitott írásbeli kikérdezés

3.3. A pedagógiai innováció, fejlesztés leírása

3.3.1. Oktatási/nevelési segédeszköz

3.3.2. Részletes dokumentálás

4. A szakdolgozat technikai szerkesztése

4.1. 50000 karakter

4.2. Margó

4.3. Betűtípus, betűméret

5. Szakirodalmi hivatkozások

5.1. Hivatkozási rendszerek

5.1.1. APA

5.1.2. Egyértelműen beazonosítható

5.2. Felhasznált források típusai

5.2.1. Folyóirat-cikk

5.2.2. Tudományos könyv

5.3. A szakdolgozat eredetisége

5.3.1. Saját, eredeti alkotás

5.3.2. Plágium

6. Szakdolgozat megvédése

6.1. A dolgozat koncentrált bemutatása

6.2. Reflexió a bírálat megállapításaira

6.3. A védést vezető szakértő kérdéseinek megválaszolása

6.4. A bizottság meggyőzése a témában való felkészültségről