EVENT 01: ĐỊNH HƯỚNG TUYỂN SINH Đối tượng: Phụ huynh hệ song bằng Cấp 2 - 3 Trường HN - Ams

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
EVENT 01: ĐỊNH HƯỚNG TUYỂN SINH Đối tượng: Phụ huynh hệ song bằng Cấp 2 - 3 Trường HN - Ams by Mind Map: EVENT 01: ĐỊNH HƯỚNG TUYỂN SINH Đối tượng: Phụ huynh hệ song bằng Cấp 2 - 3 Trường HN - Ams

1. Khung chương trình

1.1. 15h00-15h15: Đón tiếp phụ huynh

1.1.1. Thu thập data (Thông tin cá nhân (tên, sđt, email), thông tin con cái họ (đang theo học lớp mấy, chuyên gì), định hướng hiện tại sẽ cho con theo học đại học gì? chuyên ngành gì?

1.1.1.1. Người thực hiện:....

1.1.2. Phát tài liệu và ổn định chỗ ngồi

1.1.2.1. Người thực hiện:....

1.1.2.2. Hình ảnh/tài liệu hỗ trợ:

1.1.2.2.1. Welcome Banner/Standee chào mừng

1.1.2.2.2. Brochure UEB

1.1.2.2.3. Phát màn hình chính Clip giao lưu sinh viên UEB tại ĐH Yokohama (Nhật Bản) và đoàn George Mason tới UEB

1.2. 15h15-15h30: Giới thiệu chung mục đích event, VNU, UEB

1.2.1. Giới thiệu chung ĐHQGHN (nên bổ sung phần này vì nhiều khách mời tới vì uy tín của ĐHQG và muốn con học ở 1 số trường khác của VNU): Ranking, lợi thế tương tác có tính "hệ thống" từ khoa học cơ bản - khoa học xã hội - kinh tế kinh doanh - giáo dục - công nghệ... giữa các trường thành viên

1.2.1.1. Guest speaker:....

1.2.1.2. Hình ảnh/thông tin hỗ trợ: VNU có clip nên thu thập để phát trong quá trình trình bày

1.2.1.2.1. Người thực hiện:....

1.2.1.2.2. Thời gian hoàn thành

1.2.1.3. LƯU Ý: Tập trung vào lợi thế tương tác có tính "hệ thống" mà sản phẩm là BẰNG KÉP liên kết giữa UEB và các trường khác, vì có thể nhiều em học chuyên xã hội, chuyên tự nhiên Ams muốn theo học cùng lúc 1 trường nào đó của VNU ngoài UEB (nêu bật về chi phí, tiết kiệm thời gian, giảm thiểu được 1 số môn chung...)

1.2.2. Giới thiệu UEB (PHẦN CHÍNH - Chiếm thời lượng nhiều. TẬP TRUNG vào LỢI THẾ VƯỢT TRỘI, CHIẾN LƯỢC VƯỢT TRỘI

1.2.2.1. Guest speaker:....

1.2.2.2. Hình ảnh/thông tin hỗ trợ: Slide giới thiệu UEB

1.2.2.2.1. Người thực hiện:....

1.2.2.2.2. Thời gian hoàn thành

1.3. 15h30 - 16h15: Giới thiệu SÂU về Chiến lược Quốc tế hóa giáo dục và các sản phẩm Quốc tế hóa (Cố vấn đề xuất đẩy toàn bộ cụm này lên trên thông tin về các ngành đào tạo vì đây là điểm nhấn thu hút đối tượng chính của event)

1.3.1. 15h30 - 15h40: Giới thiệu xu hướng quốc tế hóa nói chung và thực tiễn đang diễn ra ở UEB. KHÁT VỌNG: ĐÀO TẠO CÔNG DÂN TOÀN CẦU MADE IN VIETNAM

1.3.1.1. Guest speaker: Thầy Hiệu trưởng

1.3.1.2. Hình ảnh/thông tin hỗ trợ: Slide RIÊNG VỀ QUỐC TẾ HÓA (vì sao cần giáo dục theo xu thế quốc tế? Điểm mạnh nào? (tài chính/thời gian/tính đa dạng môi trường Á ÂU Mỹ...); mạng lưới đối tác toàn cầu (infographic); những kết quả đã làm được, những con người, ví dụ cụ thể SV-GV UEB đã cho đi giao lưu, học tập và các đối tác đã tới, các chuyến study tour quốc tế đã tới UEB

1.3.1.2.1. Người thực hiện:....

1.3.1.2.2. Thời gian hoàn thành

1.3.2. 15h40-16h15: Giới thiệu Chuỗi Sản phẩm quốc tế hóa giáo dục của UEB

1.3.2.1. Guest speaker:

1.3.2.2. Nội dung

1.3.2.2.1. Chuỗi sản phẩm khi là Sinh viên UEB (tập trung thời lượng)

1.3.2.2.2. Chuỗi sản phẩm cho học sinh cấp 3

1.3.2.2.3. Chuỗi sản phẩm cho học sinh cấp 2

1.4. 16h15 - 16h30: Giới thiệu về các CTĐT của UEB,  thông tin tuyển sinh

1.4.1. Guest speaker:....

1.4.2. Hình ảnh/thông tin hỗ trợ: Slide giới thiệu

1.4.2.1. Người thực hiện:....

1.4.2.2. Thời gian hoàn thành

1.4.3. LƯU Ý: CỐ GẮNG NÊU BẬT ĐƯỢC SỰ HỖ TRỢ RIÊNG CÓ CỦA UEB ĐỐI VỚI HỌC SINH AMS (tư vấn trực tiếp, nhắc thời gian qua mail hoặc SMS về thời điểm nộp SAT, IELTS...để ưu tiên nộp hồ sơ....

1.5. 16h30 - 16h55: Q&A

1.5.1. Người chủ trì:

1.6. 16h55 - 17h00: Tổng kết và cảm ơn

1.6.1. Người thực hiện:....

2. Chi phí: Tổng hợp lại các CP cần thiết có

3. Truyền thông cho sự kiện

3.1. Trước event

3.1.1. Sản phẩm: Banner thông báo sự kiện

3.1.2. Kênh đăng tải: FP, Web

3.1.3. Người thực hiện

3.2. Trong event

3.2.1. Chụp ảnh event

3.2.1.1. Người thực hiện

3.2.2. Quay hình ảnh event

3.2.2.1. Người thực hiện

3.2.3. Phỏng vấn phụ huynh, học sinh nếu có

3.2.3.1. Người thực hiện

3.3. Sau event

3.3.1. Bài viết kèm hình ảnh đăng Web

3.3.1.1. Người thực hiện

3.3.1.2. Thời gian đăng tải:

3.3.2. Bài phóng sự ảnh + nội dung chính đăng FP

3.3.2.1. Người thực hiện

3.3.2.2. Thời gian đăng tải:

3.3.3. Thư cảm ơn

3.3.3.1. Người thực hiện

3.3.3.2. Thời gian gửi mail: