ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ by Mind Map: ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ

1. Карл Ясперс

1.1. Цаг хугацааны мөн чанар

1.2. 1931 он

2. хил хязгаарын нөхцөл

2.1. Түр зуурын төгсгөлөг оршихуй. Хүний оршихуй - энэ бол үхэлрүү харсан байх/оршихуй юм.

3. Хүн байхын тухай

3.1. Экзистенциализмд хүн гэдэг нь үргэлж хүн болж яваа ба барууны соёлд ихэвчлэн байдаг "экзистенциал кризис", цөхрөл, өөрийгөө бусдаас тусгаарлах, асуудалтай байнга тулгарч тэрийгээ даван туулах гэж явдаг гэж үздэг

3.2. Хүн нь сэтгэх, өөрийн оршихуйг олж мэдэх чадвартай ба үүнээс үүдээд экзистенциализмд өөрийн оршихуйд хариуцлага хүлээдэг. Өөрийнхөөрөө байхыг хэрэв хүсч байгаа бол өөрийгөө олж мөн өөртөө хариуцлагатай байх ёстой.

4. Жан-Поль Сартр

4.1. шашинлаг болон атеист

4.2. 1943 он

5. Оршихуйг таних

5.1. Хүний оршихуй мөн чанарынхаа өмнө байна. Орших явцдаа хүн мөн чанараа олдог. Хүн өөрийгөө бий болгодог. Бүх л амьдралынхаа туршид өөрийн мөн чанараа олдог.

6. Үхлийн өмнөх амьдрал

6.1. Үүний үр дүнд амьдрал хүнд "дотно" болж ирнэ. Эрх чөлөөний асуудлыг тавих(шийдэх), хязгааргүй олон боломжоос сонголт хийх зэрэг нь уг философид голлох байр эзэлдэг.