Dự án tăng traffic trang rao vặt

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Dự án tăng traffic trang rao vặt by Mind Map: Dự án tăng traffic trang rao vặt

1. Quảng cáo trang thu hút khách hàng

1.1. Facebook ADS

1.1.1. Nhận Diện Thương Hiệu

1.1.1.1. Tăng sự biết đến của khách hàng đối với sản phẩm của chúng ta

1.1.2. Tương tác , Tiếp Cận

1.1.2.1. Tạo ra thông số nhằm đánh giá sơ lược về tình hình để có hiệu quả .

1.2. Google ADS

1.2.1. GDN ( Mạng hiển thị )

1.2.1.1. Hình ảnh mang thông điệp và nội dung của trang web rao vặt

1.2.1.2. Chạy quảng bá hình ảnh đến mọi người

1.2.2. Gmail

1.2.2.1. Chạy quảng cáo Gmail ( Thông thường khách hàng rất hay sử dụng Gmail để check thông tin )

2. SEO trang rao vặt

2.1. Bài viết

2.2. Nội Dung, hình ảnh

2.3. Thông tin liên quan( Giấy phép, giá trị)

2.4. Lợi Nhuận

2.5. Cam Kết

2.6. Mang Lại được giá trị gì cho người đăng tin khuyến khích khách hàng đăng tin lên website

2.6.1. Hình thức đăng tin miễn phí

2.6.2. Hình thức đăng tin trả phí

2.6.3. Khách hàng được gì khi đăng tin lên website RaoVat

2.7. Làm thế nào để khách hàng biết đến mình

2.7.1. Seeding trên các group facebook

2.7.2. Seeding tren các diễn đàn rao vặt

2.7.3. Mang lại lợi ích khi khách hàng sử dụng website của mình

2.7.4. Share các video của các dự án ra nhiều trang facebook

2.8. SEO các mạng xã hội khác

2.8.1. Pinterest

2.8.2. Twitter

2.8.3. Instagram

2.8.4. Linkedlin

2.8.5. stumple Upon

2.8.6. BiggerPlate