Практико-орієнтоване навчання, спрямоване на конкретні результати

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Практико-орієнтоване навчання, спрямоване на конкретні результати by Mind Map: Практико-орієнтоване навчання, спрямоване на конкретні результати

1. - "спресувати" споріднений матеріал - досягає цілісності знань; - здобуття знань; -формує творчу особистість -застосовання набуті знання

2. Інтегроване навчання (поєднання кількох основ наук)

3. IBL (Inquiry Based Learning – дослідницьке навчання)

3.1. Навчання шляхом постановки питання, проблем, сценаріїв

4. PBL (Project Based Learning – метод проектів)

4.1. притаманна особистісна орієнтованість, організованість навчання навколо проблем і робота в невеликих групах, де викладач виступає в якості посередника.

5. Колаборативне навчання (навчання у співпраці)

5.1. - Є поширеною моделлю партнерства в навчанні - Спостерігається акцентуалізація не на індивідуальному завершенні завдання, а на динаміці розвитку співпраці у рамках колаборативної групи [

6. Проблемно-орієнтоване навчання

6.1. - Проблема – точка відліку в процесі отримання знань. - Роль учителя полягає в тому, що він спрямовує мислення учнів у правильний напрям - Учні навчаються у процесі вирішення проблем. - Учні беруть відповідальність за своє навчання і складають власний план навчальних цілей.