Get Started. It's Free
or sign up with your email address
roller by Mind Map: roller

1. ordförande

1.1. styr redovisningen och samtalet

2. sammanfattare

2.1. Vem, var och vad?

3. personbeskrivare

3.1. egenskaper och utseende

4. miljöbeskrivare

4.1. specifika ord

5. illustratör

5.1. text och bild

6. sammankopplare

6.1. koppling till verkligheten

7. trollkarl

7.1. träna högläsning och motivera sitt tänk

8. ordletare

8.1. ordkunskap