Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Lek by Mind Map: Lek

1. Känslomässiga upplevelser

1.1. Glädje

1.2. Spänning

1.3. Rädsla

1.4. Ilska

2. Regler

2.1. Leksignaler

2.2. Gränser

2.3. Att förhandla, kompromissa och lösa konflikter

3. Lekformer

3.1. Rollek

3.2. Funktionslek

3.3. Regellek

3.4. Rörelselek

3.5. Konstruktionlek

4. På låtsas

4.1. "På riktigt"

4.2. Träna sin föreställningsförmåga

5. Bearbeta verkligheten

5.1. Inhämta och tillgodogöra sig kunskaper

5.2. Upptäckter

5.3. Upplevelser

5.4. Tid

5.5. Rum

5.6. Abstrakt tänkande

6. Kamrater

6.1. Parlek

6.2. Bredvidlek

6.3. Grupplek

6.4. Vänskap

7. Språk

7.1. Kommunikation

7.2. Uttal

8. Social träning

8.1. Samarbete

8.2. Trygghet

8.3. Att förhandla, kompromissa och lösa konflikter

9. Kreativitet

9.1. Inspiration

9.2. Fantasi

9.3. Motivation

9.4. Spontanitet

10. Material

10.1. Leksaker

10.1.1. Egenskaper

10.2. Utklädning

10.3. Möbler

10.4. Rekvisita

11. Matematik

12. Motorik

12.1. Fin-

12.2. Grov-

12.3. Balans

12.4. Koordination