Gmina Wieliczka

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Gmina Wieliczka by Mind Map: Gmina Wieliczka

1. w zakresie wniosku znajduje się poprawa alejek i tras spacerowych, zagospodarowanie zieleni, utworzenie siłowni zewnętrznych

2. Strefa Aktywności Gospodarczej

2.1. istniejąca Strefa "Kokotów"

2.1.1. 30 ha powierzchni inwestycyjnej

2.1.2. 13 firm działających na terenie strefy

2.1.3. ........ miejsc pracy

2.2. nowa Strefa "Węgrzce Wielkie"

2.2.1. kolejne 50 ha powierzchni pod inwestycje

2.2.2. świetna lokalizacja - 3 minuty od autostrady

3. Ekomobilna gmina

3.1. organizacja transportu wewnątrzmetropolitalnego gminy Wieliczka z sąsiednimi gminami wraz z integracją transportu kolejowego

3.2. sieć nowoczesnych autobusów niskoemisyjnych

3.2.1. zintegrowana sieć komunikacji autobusowej wewnątrz gminy

3.2.2. od 2019 r. dowóz mieszkańców do centrum Wieliczki 12 nowymi autobusami

3.2.3. zapewnienie połączenia autobusowego do centrum Wieliczki z każdej wsi w gminie

3.3. węzły przesiadkowe i P&R przy pętlach autobusowych

3.3.1. rozpoczęła się realizacja punktów przesiadkowych przy pętlach autobusowych we wsiach najbardziej oddalonych od miasta

3.3.2. w trakcie realizacji P&R w 4 miejscowościach

3.3.3. zaplanowana reliazcja P&R w 5 kolejnych wsiach

3.4. Punkt Obsługi Pasażerskiej

3.4.1. rzostrzygnięty przetarg na budowę punktu przesiadkowego i dworca autobusowego w Wieliczce

3.5. połączenie tramwajowe na linii Kraków-Wieliczka

3.5.1. trwają starania w związku z budową linii tramwajowej z Krakowa do granic Wieliczki - w sąsiedztwie os. Rżąka

3.6. rozbudowa P&R w centrum miasta

3.6.1. planowane powiększenie P&R przy stacji kolejowej Wieliczka Park

3.7. trasy rowerowe do Krakowa i Niepołomic

3.7.1. planowane bezpośrednie połączenie rowerowe z Krakowem i Niepołomicami

3.7.2. projektowane trasy rowerowe: Szlak I (28) Trakt wałami wiślanymi – Kraków – Wieliczka Brzegi – Wieliczka Grabie – Niepołomice Szlak II (29) Arena Lekkoatletyczna – Rynek, - Kampus – Zabawa - Niepołomice Szlak III (31) Kraków – ul.Winnicka- Arena Lekkoatletyczna - ul. Dembowskiego - Miasteczko Ruchu Drogowego

4. Razem dla środowiska

4.1. Likwidacja kotłów węglowych

4.1.1. 560 zlikwidowanych "kopciuchów"

4.1.2. 700 podpisanych umów z mieszkańcami na wymianę kotłów

4.1.3. wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie wymiany kolejnych 340 kotłów

4.2. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

4.2.1. podpisana umowa na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy istniejącym punkcie na ul. Jedynaka

5. Strefa Aktywności Społecznej - Campus Misericordiae

5.1. Brama Miłosierdzia ŚDM

5.1.1. historyczne miejsce spotkania młodych z papieżem Franciszkiem w czasie Światowych Dni Młodzieży w 2016 r.

5.2. Dom Miłosierdzia

5.2.1. 45 osób uczestniczących w zajęciach Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych

5.2.2. 15 osób niepełnosprawnych zakwaterowanych w mieszkaniach chronionych na pobyt stały

5.3. Dom Chleba

5.3.1. punkt socjalny Caritas Archidiecezji Krakowskiej

5.3.2. miejsce wydawania żywności i świadczenia pomocy bezpośredniej ubogim

5.4. Dom Młodych

5.4.1. trwa budowa ośrodka spotkań młodzieży i pielgrzymów, miejsca informacyjno-wspomnieniowego o ŚDM 2016

5.4.2. ośrodek będzie pełnił funkcję świetlicy środowiskowej

5.4.3. w opiekę nad domem zaangażowane będą osoby niepełnosprawne z Domu Miłosierdzia

5.5. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

5.5.1. złożony wniosek o dofinansowanie na budowę ośrodka w ramach programu Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej

5.5.2. nowy format pomocy dorosłym osobom niepełnosprawnym

5.5.3. ośrodek przeznaczony dla 40 uczestników (20 osób niepełnosprawnych - pobyt stały, 20 osób - pobyt dzienny)

6. Miasto zdrowia

6.1. wyznaczenie Miejskiego Obszaru Zdrowia

6.1.1. gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszy Norweskich na utworzenie "Miejskiego Obszaru Zdrowia" na terenie Wieliczki

6.1.2. rewitalizacja obszaru na terenie miasta służąca poprawie zdrowia i kondycji fizycznej mieszkańców

6.1.3. zmiana charakteru miasta jako uzdrowiska

6.2. budowa Centrum Zdrowia

6.2.1. w ramach wniosku planowane jest uruchomienie nowoczesnej placówki medycznej zajmującej się leczeniem chorób w wyniku zanieczyszczenia środowiska

6.2.2. w Centrum Zdrowia planuje się uruchomienie oddziału terapii natychmiastowej

6.3. Dom Zdrojowy "Solne Miasto"

6.3.1. w ramach dofinansowania przewidziana jest przebudowa budynku komunalnego w Parku Mickiewicza na pijalnię soków i miejsce spotkań mieszkańców

6.4. osiedlowe tężnie solankowe

6.4.1. planowana budowa małych tężni solankowych na wielickich osiedlach

6.5. Wielicki Szpital Geriatryczny

6.5.1. trwają rozmowy z Prezydentem Miasta Krakowa nt. nawiązania współpracy przy budowie szpitala w Wieliczce jako oddziału jednego z krakowskich szpitali

6.5.2. mozliwe uruchomienie oddziałów geriatrycznego i rehabilitacyjnego oraz poradni: psychologiczno-psychiatrycznej, rehabilitacyjnej i geriatrycznej

7. Solne Miasto

7.1. 1,7 mln turystów rocznie odwiedzających miasto przy okazji wizyt w Kopalni Soli

8. Zielone miasto

8.1. Rewitalizacja Stoku pod Baranem

8.1.1. podpisanie umowy na realizację prac adaptacyjnych stoku na miejski park

8.1.2. prawie 13 ha miejskiego wzgórza

8.1.3. 128 tys. mkw. zagospodarowanych na cele rekreacyjne

8.1.4. dofinansowanie w wysokości 4,2 mln zł

8.2. Rewitalizacja Parku Mickiewicza

8.2.1. planowane odnowienie Parku Mickiewicza w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie na utworzenie Miejskiego Obszaru Zdrowia

9. Miejsce wygodne do życia

9.1. budowa nowych mieszkań komunalnych pod wynajem

9.2. nowe parkingi P&R i B&R przy nowym dworcu

9.3. rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej

9.4. rozbudowana oferta kompleksu Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego "Solne Miasto"

10. Dostępna gmina

10.1. bardzo dobrze rozwinięta sieć kanalizacji

10.1.1. poziom skanalizowania gminy w wysokości 90 %

10.1.2. w realizacji kolejny etap robót kanalizacyjnych

10.2. znaczące inwestycje w infastrukturę drogową i pieszą

10.2.1. rozpoczynająca się budowa bezkolizyjnego wyjazdu z Wieliczki w kierunku Krakowa (skrzyżowanie ulic Krakowskiej i Kościuszki)

10.2.2. zrealizowana przebudowa układu drogowego w centrum miasta z 2 nowymi rondami w ciągu ul. Krakowskiej

10.2.3. bieżące remonty dróg gminnych

11. Centrum sportu i aktywności fizycznej

11.1. Wielicka Arena Lekkoatletyczna sportowym centrum miasta

11.2. Budowa Szkoły Mistrzostwa Sportowego szansą na sportowy rozwój młodych Wieliczan

12. Miasto kultury

12.1. Wielicka Mediateka

12.1.1. laureat ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”

12.1.2. bogato wyposażona biblioteka z czytelnią dla młodych i starszych

12.1.3. nowoczesne kino z rozbudowaną ofertą filmową

12.1.4. rozbudowana oferta zajęć edukacyjnych

12.1.5. miejsce spotkań mieszkańców

12.2. Wielickie Zaduszki Kulturalne

12.2.1. popularny listopadowy festiwal w ramach Krakowskich Zaduszek Jazzowych

12.3. Summer Music Festival

12.3.1. coroczny, renomowany festiwal muzyki operetkowej, klasycznej, musicalowej oraz rozrywkowej

12.4. Solne Uwielbienie

12.4.1. koncert uwielbieniowy gromadzący każdego roku tysiące uczestników

13. Edukacja i rozwój

13.1. 17 szkół podstawowych w tym nowoczesny kompleks Kampusu Wielickiego

13.2. 8 przedszkoli samorządowych

13.3. 3 szkoły średnie

14. Urząd przyjazny mieszkańcom