Treball per projectes

Treballs per projectes

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Treball per projectes by Mind Map: Treball per projectes

1. Característiques

1.1. Relació constant

1.2. Té en compte el cicle d'aprenentatge

1.3. Activitats de tipologia diversa

1.4. Bàsiques les activitats d'investigació

1.5. Autoavaluar-se i autorregular-se

1.6. Expressió de les idees a partir de diferents llenguatges i models comunicatius

1.7. Estimular la reflexió

1.8. Relacionar nous coneixements amb les experiències prèvies

1.9. Recursoso variats

1.10. Estimula l'aplicació (transferèncial)

1.11. Gestió de l'aula complementant treball individual + col·lectiu

1.12. Respectarla diversitat de nivells

1.13. Afavorir treball de valors i processos científics

1.14. Treballar diferents habilitats de pensament

2. Reflexions

2.1. Aprenentatge més competencial:

2.1.1. Ser capaç d'utilitzar eines de manera interactiva i eficaç

2.1.1.1. Han de construir uns coneixements útils per a moltes coses

2.1.1.2. Parteixen de plantejar-se preguntes investigables (respostes obertes )

2.1.1.3. Construcció fonamental l'ús de diferents llengüatges

2.1.2. Ser capaç de"funcionar en grups socials heterogenis"

2.1.2.1. Estimular interaccions

2.1.2.2. Acceptar la riquesa de la diversitat

2.1.3. Ser capaç "d'actuar de manera autònoma"

2.1.3.1. Estimular presa de decisions i l'autorregulació

2.1.3.2. Potenciar el desig de creacions pròpies

3. Elecció

3.1. Escollits pels alumnes

3.1.1. Ràpida desmotivació

3.1.2. Producte final dossier

3.1.3. Temes poc observables

3.1.4. Poques reflexions

3.1.5. Mestre cap objectiu concret

3.1.6. Poc experimental

3.2. Escollits pels mestres sense pensar ens els interessos dels alumnes

3.2.1. Fitxes preparades

3.2.2. Nomenar i memoritzar

3.2.3. Poques connexions amb la vida

3.3. Escollits pels mestres pensant en els interessos i possibilitats

3.3.1. Plantejar-nos preguntes

3.3.2. Més interès

3.3.3. Més motivació

3.3.4. Té en compte idees i propostes dels infants

4. Converses

4.1. Situació A

4.1.1. Què sabem? Què volem saber? Què han après?

4.1.1.1. General, poc significativa i poc productiva

4.1.2. Tipus de conversa:

4.1.2.1. Interacció

4.1.2.1.1. Mestre-alumne -> unidireccional

4.1.2.1.2. No reflexió no conversa

4.1.2.2. Finalitat

4.1.2.2.1. Comparació del mestre entre idees finals i inicials

4.1.2.2.2. Aprenentatge individual

4.1.2.2.3. Reproduir allò que esescolten

4.1.2.3. Posició del docent

4.1.2.3.1. Força passiva

4.1.2.3.2. Protagonisme infants

4.2. Situació B

4.2.1. Escenari motivador

4.2.2. Significatiu i funcional

4.2.3. Preguntes més concretes i investigables

4.2.4. Finalitat converses

4.2.4.1. Revisar idees i propostes

4.2.4.2. Promure reflexió individual

4.2.5. Conversa final

4.2.5.1. Estructurar aprenentatges

4.2.5.2. Més finalitats

4.2.5.3. Nous sabers per estructurar i sintetitzar

4.2.6. Posició del docent

4.2.6.1. Activa