SOCIOLOXÍA DA EDUCACIÓN ideas principais

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SOCIOLOXÍA DA EDUCACIÓN ideas principais by Mind Map: SOCIOLOXÍA DA EDUCACIÓN ideas principais

1. Posmodernidade

1.1. Consumismo

1.2. Capitalismo

1.3. Individualismo

1.4. Xeración Z

2. Sistema educativo

2.1. Tontos racionais

2.2. Mantén as desigualdades

2.3. Autoritarismo

2.4. Currículo oculto

3. Autores

3.1. P. Bourdieu

3.1.1. Habitus

3.1.2. Capital cultural

3.1.3. Violencia simbólica

3.1.4. Teorías da reprodución

3.2. P. Freire

3.2.1. Educación liberadora

3.3. J.Torres

3.3.1. Crítica á educación actual

3.4. M.Apple

3.4.1. Currículo humanista