VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG by Mind Map: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

1. Vị trí và giới hạn lãnh thổ

1.1. Là vùng châu thổ do sông Hồng bồi đắp giáp TD và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Vịnh Bắc Bộ

1.2. => Ý nghĩa : Thuận lợi ch lưu thông và trao đổi hàng háo với vùng khác và thế giới

2. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên

2.1. Đặc điểm chung

2.1.1. Châu thổ do Sông Hồng bồi đắp, nguồn nước dồi dào, chủ yếu là đất phù sa, có vịnh Bắc Bộ giàu tiềm năng

2.2. Thuận lợi

2.2.1. Đất phù sa màu mỡ, điều kiện khí hậu thủy văn thuận lợi cho thâm canh lúa nước

2.2.2. Thời tiết mùa Đông thuận lợi cho việc trồng 1 số cây ưa lạnh có giá trị khinh tế cao

2.2.3. 1 số khoáng sản có giá trị đáng kể (nhiều nhất là đá vôi, than nâu, khí tự nhiên)

2.2.4. Vùng biển và ven biển thuận lợi cho nuôi trồng đánh bắt thủy sản, du lịch

2.3. Khó khăn

2.3.1. Thiên tai, bão, lũ lụt, khí hậu diễn biến thất thường

3. Đặc điểm dân cư xã hội

3.1. Đặc điểm

3.1.1. Dân số đông, mật độ dân số cao(1192 km/2-2002) nhiều lao động có chuyên môn kĩ thuật

3.2. Thuận lợi

3.2.1. Lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ lớn

3.2.2. Nhiều lao động có kinh nghiệm trong sản xuất

4. Tình hình phát triển kinh tế

4.1. Công nghiệp

4.1.1. Hình thành rất sớm và phát triển nhanh trong công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước

4.1.2. Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu ; máy móc công cụ, động cơ điện, phát triển về giao thông vận tải và 1 số mặt hàng tiêu dùng

4.1.3. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng mạnh

4.1.4. Phần lớn giá trị sản xuất công nghiệp tập trung ở Hà Nội, Hải Phòng

4.1.5. Các ngành công nghiệp trọng diểm ; sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng

4.2. Nông nghiệp

4.2.1. Trồng trọt

4.2.1.1. Đứng thứ 2 cả nước về diện tích và tổng sản lượng lương thực, đứng đầu cả nước về năng suất lúa

4.2.1.2. Phát triển 1 só cây ưa lạnh mang lại hiệu quả kinh tế cao

4.2.2. Chăn nuôi

4.2.2.1. Đàn lợn chiểm tỉ trọng lớn nhất cả nước, chăn nuôi bò (bò sữa) gia cầm và nuôi trông thủy sản đang phát triển mạnh

4.2.3. Dịch vụ

4.2.3.1. Giao thông vận tải , bưu chính viễn thông, su lịch phát triển

4.2.3.2. Hà Nội là 2 đầu mối GTVT , du lịch lớn nhất cả nước

4.2.3.3. Các điểm du lịch nổi tiếng : lễ hội chùa Hương, Tam Cốc - Bích Động ( Ninh Bình )

5. Các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

5.1. Hai trung tâm kinh tế lớn nhất : Hà Nội, Hải Phòng

5.2. Tam giác kinh tế : Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh

5.3. Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ có vai trò tạo cơ hội cho sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sử dụng hợp lí tự nhiên ( nguồn lao động ở ĐBSH và ĐBSCL )