SUPORT PSICOLOGIC EN ELS PRIMERS AUXILIS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SUPORT PSICOLOGIC EN ELS PRIMERS AUXILIS by Mind Map: SUPORT PSICOLOGIC EN ELS PRIMERS AUXILIS

1. CINÈSIA, PROXÈMIA I PARALLENGUATGE

1.1. CINÈSIA

1.1.1. APARENÇA

1.1.2. MIRADA

1.1.3. GESTOS

1.2. PROXÈMIA

1.2.1. ORIENTACIÓ

1.2.2. DISTANCIA ENTRE COSSOS

1.3. PARALLENGUATGE

1.3.1. VOLUM

1.3.2. ENTONACIÓ

1.3.3. ...

2. TIPUS DE COMUNICACIÓ

2.1. COMUNICACIÓ VERBAL

2.1.1. PREGUNTES OBERTES

2.1.2. PREGUNTES TANCADES

2.2. COMUNICACIÓ NO VERBAL

2.2.1. CINÈSIA

2.2.2. PARALLENGUATGE

2.2.3. PROXÈMIA

3. ELEMENTS DE LA COMUNICACIO

3.1. EMISSOR

3.2. RECEPTOR

3.3. CODI

3.4. MISSATGE

3.5. CONTEXT

3.6. CANAL

4. EMPATIA

4.1. CONNECTAR AMB ELS SENTIMENTS DELS ALTRES

5. ESCOLTA ACTIVA

5.1. Mostrar interés, parafasejar, donar temps...

6. FACTORS QUE AFAVOREIXEN L'APARICIÓ D'ANSIETATS EN SITUACIONS D'EMERGENCIA

6.1. ANSIETAT

6.2. ATACS DE PÀNIC

7. ESTILS COMUNICATIUS

7.1. ASSERTIU

7.2. PASSIU

7.3. AGRESSIU