HAWAII FROZEN SDN BHD

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
HAWAII FROZEN SDN BHD by Mind Map: HAWAII FROZEN SDN BHD

1. -Merangka, membuat perkiraan, merangka perbelanjaan dan belanjawan .

2. FOUNDER / CEO (AZMAN)

2.1. - Mengelola berkaitan selok belok syarikat

2.2. - Mengawal selia operasi syarikat

2.3. -Menyelaras organisasi secara keseluruhan serta bertindak sebagai pembuat keputusan

3. GENERAL MANAGER (FATIN)

3.1. -Mengatur serta mentadbir bahagian operasi / pengeluaran perniagaan

4. ACCOUNTANT (DIANA)

5. SALES MANAGER (AISHAH)

5.1. -Sebagai penggerak kepada usaha memasarkan produk dihasilkan.

5.2. -Mengkaji aspek citarasa pengguna

6. PRODUCTION MANAGER (HASLINDA)

6.1. -Memastikan produk yang dihasilkan mencukupi bagi permintaan pelanggan

6.2. -Menentukan standard kualiti produk

6.3. -Mencari input/ sumber mentah untuk tujuan pengeluaran.

7. HUMAN RESOURCE (FARAH)

7.1. - Memastikan enrolmen pekerja mencukupi dari segi pemilihan, pengambilan dan pelantikan.

7.2. -Memastikan kebajikan pekerja dari segi saraan dan kemudahan.

7.3. -Penempatan pengisisan, pembangunan latihan/ kompetensi dan pelan penggantian.